แห่ชื่นชม-ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมสินค้าดี U2T for BCG

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680657

แห่ชื่นชม-ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมสินค้าดี U2T for BCG

แห่ชื่นชม-ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมสินค้าดี U2T for BCG

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565, 14.47 น.

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 14-18 ก.ย.2565 ที่ศูนย์การค้า The Market Bangkok กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกับ มบส.  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้า The Market Bangkok จัดงาน “มหกรรมสินค้าดี U2T For BCG” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  โดยมีดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการ รมว.อว.มาเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ U2T For BCG  ที่มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่ เพื่อเข้าไปช่วยวางแผนและพัฒนาสินค้าร่วมกับชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  โดยให้ทุกตำบลที่มหาวิทยาลัยกำกับดูแลพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนำสินค้าที่พัฒนาขึ้นมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 50 ร้านค้า

ด้าน ผศ.ดร.​หนึ่ง​ฤทัย​ เอก​ธรรม​ทัศน์​ ผู้​ช่วย​อธิการบดี​ มบส. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก   และจากการสอบถามร้านค้าที่มาจัดแสดงก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวน้ำหอม​ผงชงดื่ม​  แชมพูจากสาร​สกัดใบกัญชง​ ผ้ามัดย้อมจากใบลิ้นจี่​ น้ำตาลมะพร้าว​ผงออแกนิก​ และอาหารทะเลแปรรูป​ เป็นต้น ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ชาวบ้านทำกันเอง มีคุณภาพ และยังบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามการจัดงานในภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s