Google หนุนปัจจัย ด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ระบบการศึกษาไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680538

Google หนุนปัจจัย ด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ระบบการศึกษาไทย

Google หนุนปัจจัย ด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ระบบการศึกษาไทย

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565, 17.22 น.

Google สนับสนุนปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ระบบการศึกษาไทย

Google ประเทศไทย สนับสนุนปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ระบบการศึกษาในประเทศไทย ผ่านทาง “Google for Education” เพื่อช่วยให้สถานศึกษาทั่วประเทศสามารถเตรียมพร้อมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ด้วยการนำเครื่องมือต่างๆ ของ Google  ที่เป็นระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงานร่วมกันสำหรับคุณครู นักเรียน และนักการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  Google for Educution ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน “Edutech Thailand 2022”  ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพแก่ผู้สอนผ่านการใช้อุปกรณ์ที่ครอบคลุมและใช้ง่าย  รวมทั้ง ช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมนำไปสู่ความสำเร็จ  ซึ่งภายในงานได้มีการสนทนากว่า 40 หัวข้อ การอภิปรายสด การถาม-ตอบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นเป็นแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 14 และ 15 กันยายน 2565 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ปัจจุบัน ผู้คนได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งผมเองมองว่าปัจจัยหลักของการศึกษาคือการสร้างคน เพราะการศีกษาคือหัวใจในการแก้ปัญหาทุกอย่าง  แต่สำหรับในประเทศเรานั้นอาจจะมีอุปสรรคด้านความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีในบางกลุ่มถึงแม้ว่าจะอยู่ในชุมชนเมืองเองก็ตาม  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องมีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ส่งผลให้เกิดความท้าทายขึ้นเมื่อโรงเรียนทั่วประเทศต้องกลับมาเรียนในห้องเรียนตามปกติ พร้อมกับต้องปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบผสมผสานระหว่างเรียนออนไลน์และเรียนในห้องไปด้วยกัน  ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมทำงานเพื่อมุ่งสู่วิส้ยท้ศน์เดียวกันกับ Google บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีระดับโลก  โดยภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัลให้กับครูผู้สอน และยกระดับเวทีการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้เทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้อย่างรวดเร็ว เราอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูในระยะแรกซึ่งอาจจะเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 5 เพื่อสอนวิธีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ  จากนั้นครูก็จะสามารถนำความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดต่อ และยังช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีอีกด้วย”   

นางศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย Country Marketing Manager, Google ประเทศไทย กล่าวว่า “Google ยังคงมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจในการจัดระเบียบข้อมูล เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลเหล่านั้น  และเพื่อตอกย้ำหนึ่งในพ้นธกิจหลัก Leave no Thai Behind ในด้านการศึกษา ว้นนี้ ดิฉันรู้สึกยินดีมากที่ Google for Education ได้มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ที่ทุกคนต่างต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จผ่านทางเครื่องมือต่างๆ  ของ Google  สำหร้บการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นจะประสบความสำเร็จได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนจะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดได้ดีแค่ไหน ผ่านทางปัจจัยหลัก 5 ประการ ได้แก่ การเชื่อมต่อออนไลน์, อุปกรณ์, แพลตฟอร์ม, รูปแบบการสอนของครู และทักษะรองรับของทั้งผู้สอนและผู้เรียน จากรายงานมีนักเรียนและนักการศึกษากว่า 50 ล้านคนทั่วโลกเลือกใช้อุปกรณ์ Chromebook เพื่อทำงานและสื่อสารกัน และเป็นอุปกรณ์อันดับ 1 ยอดนิยมทั่วโลกสำหรับโรงเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในปีที่ผ่านมา ส่วนในด้านของแพลตฟอร์มปัจจุบันมีผู้ใช้ Google Workspace for Education กว่า 170 ล้านคน โดยมี 150 ล้านคนที่เลือกใช้ Google Classroom ที่เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้  นอกจากนี้ Google ยังมีทักษะรองรับเพื่อฝึกอบรมทักษะดิจิทัลที่จำเป็นด้วยตนเองและสามารถนำไปปรับใช้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น โครงการสะพานดิจิทัล,  Be Internet Awesome และ Google Certificates สำหรับครูผู้สอนที่ต้องการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เราจะมีการเปิดตัวคลังบทเรียน (Lesson Library) เพื่อให้นักการศึกษาไทยสามารถแชร์ไอเดียและเคล็ดลับต่างๅ กับชุมชนครูภายในปีนี้”  

ด้าน นายปรัชญากร ฮดมาลี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. เลย กล่าวว่า “โรงเรียนของเราได้นำ Google Workspace for Education มาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งสามารถช่วยในการจัดทำข้อสอบร่วมกันผ่าน Google ไดรฟ์, Google ฟอร์ม และ Google ชีต แล้วอัปโหลดเอกสารไปยัง Google Classroom ซึ่งวิธีนี้ทำให้กระบวนการวางหลักสูตรเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยประหยัดเวลาให้กับครูได้มากขึ้น”
 
สำหร้บท่านที่สนใจรับชมวิดีโอย้อนหลังจากงาน  “Edutech Thailand 2022”  สามารถติดตามชมได้ที่ลิงก์นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s