‘คุณหญิงกัลยา’เยือนญี่ปุ่น ประชุมความร่วมมือ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯกับสถาบันโคเซ็น

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680666

'คุณหญิงกัลยา'เยือนญี่ปุ่น ประชุมความร่วมมือ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯกับสถาบันโคเซ็น

‘คุณหญิงกัลยา’เยือนญี่ปุ่น ประชุมความร่วมมือ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯกับสถาบันโคเซ็น

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565, 15.25 น.

“คุณหญิงกัลยา” เยือนญี่ปุ่น ประชุมความร่วมมือ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ กับสถาบันโคเซ็น พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน Super Science High Schools “Meikei High School” ต่อยอดความร่วมมือ

17 ก.ย.2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.)  เปิดเผยว่า ตนได้นำคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานร่วมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. และนายปรเมศวร์ ชรอยนุช ไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือฯ ครั้งที่ 8 (8 th Organizing Committee Meeting) ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น  

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ ต้องขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) และสถาบันโคเซ็น ที่ให้การสนับสนุน เกิดความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งระดับนักเรียน ครู และโรงเรียน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่าความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นจะพัฒนาและดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง          

รมช.ศธ. กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กับประเทศญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนนักเรียน ครูและบุคลากร ทั้งในการเรียนการสอน การทำวิจัยนวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือด้านการศึกษาดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อทั้ง 2 ประเทศ เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันในเกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม    

นอกจากนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา พร้อมคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยม Meikei High School ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนมัธยม Super Science High School (SSH) โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น ได้หารือถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ Super Science High School ถือเป็น Partner school  เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

“ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น (JST) ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษาของโรงเรียน Super Science High School และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมาโดยตลอดกว่า 10 ปี ซึ่งการมาประชุมร่วมและเยี่ยมชมในครั้งนี้จะต่อยอดถึงความร่วมมือทางด้านการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว   -009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s