บี.กริมมอบหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล เสริมศักยภาพอาชีพพยาบาล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680731

บี.กริมมอบหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล เสริมศักยภาพอาชีพพยาบาล

บี.กริมมอบหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล เสริมศักยภาพอาชีพพยาบาล

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565, 18.36 น.

บี.กริมเสริมศักยภาพอาชีพพยาบาล มอบหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธาน มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ในนามของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลสาขาต่างๆ จำนวน 9 ชุดมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาทให้แก่นักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกฝนทักษะความชำนาญก่อนการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นผู้รับมอบพร้อมนำเยี่ยมชมการสาธิตการเรียนรู้ด้วยหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลสาขาต่างๆณ อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บุคคลในภาพจากซ้าย

  1. พ.อ.หญิง ดร.รุ่งนภา กุลภักดี:รองผู้อำนวยการกองการปกครองวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
  2. พ.อ.หญิง ผศ. รังสินี พูลเพิ่ม:ผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
  3. พล.ต.หญิง รศ.ดร. สายสมร เฉลยกิตติ:ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  4. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ : รองประธาน มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  5.  
  6. คุณอนัญญา อธิคมชาคร : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
  7. คุณปัญจพลจตุพัฒนกุล : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  8. พ.อ.หญิง ผศ.ดร.พรรณี ปานเทวัญ : ผู้อำนวยการ กองการปกครองวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s