มูลนิธิคาราบาว มอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680720

มูลนิธิคาราบาว มอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง

มูลนิธิคาราบาว มอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565, 18.08 น.

มูลนิธิคาราบาว มอบเงินสนับสนุน1 แสนบาท สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เจ้าหน้าที่ อสม.เพื่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า มูลนิธิคาราบาว ได้สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใช้ในการออกปฎิบัติงานเยี่ยมบ้านของประชาชนในเขตตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือในการดูแลให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ติดบ้าน/ติดเตียง และผู้สูงอายุ ในละแวกบ้านที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม โดยมี คุณพรทิพย์มิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพาและทีมเจ้าหน้าที่อสม. เป็นผู้รับมอบ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลพิมพาเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน ตำบลพิมพาและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   

“มูลนิธิคาราบาว มีปณิธานที่มุ่งมั่นและเจตนารมณ์ในการเป็นสื่อกลางส่งมอบทุกความช่วยเหลือไปยังเพื่อนร่วมสังคมด้วยการเดินหน้าสานต่อภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยยึดปรัชญา คือ การสร้างคุณค่าชีวิต ซึ่งเป็นตัวตนและเป็นจิตวิญญาณของผู้ก่อตั้งคาราบาวแดง และการดำเนินธุรกิจของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน”นายกมลดิษฐ กล่าว

ทั้งนี้ “มูลนิธิคาราบาว”ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งมอบความช่วยเหลือให้คนในสังคมซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิคาราบาวมาตลอดเวลา 25ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิคาราบาวขึ้นมาในปี 2540 มูลนิธิคาราบาวได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรต่าง ๆมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นการโอบอุ้มศิลปินที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตและต้องการความช่วยเหลือหรือเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนและเล่นดนตรีให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานมากขึ้นโดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมผ่านโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ อาทิโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต, ตำบลของหนู และ Carabao Coach The Coaches เป็นต้น

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s