“กัญชา” เพื่อการแพทย์สังคมหนุน100% แต่เพื่อ “นันทนาการ” ใครได้ประโยชน์?

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/scoop/kom-daily/530175

18 ก.ย. 2565

“กัญชา” เพื่อการแพทย์สังคมหนุน100% แต่เพื่อ "นันทนาการ" ใครได้ประโยชน์?

“กัญชา”กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว จากเสพกัญชา แล้วยังจะเอา กัญชาเสรี อยู่หรือ เพราะหากเป็นเพื่อการแพทย์ เชื่อทุกคนในสังคมไทยเห็นด้วย 100% แต่เพื่อ นันทนาการ ถามว่าใครได้ประโยชน์?

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 65 สภาผู้แทนราษฎร มีมติถอนร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ…โดยมีพรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงมติให้ถอนด้วย ทั้งที่พรรครัฐบาลเป็นผู้เสนอ ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ว่า “เล่นการเมือง” หรือไม่เตะถ่วงนโยบายนี้เพื่ออะไร 

“ประเด็น” ที่เขียนนี้ จะไม่เอ่ยถึงพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่จะกล่าวใน “ภาพรวม” ว่าจริง ๆ แล้วสิ่งที่สังคมต้องการไม่ใช่ “กัญชาเสรี” ที่ไร้ขอบเขตและไร้การควบคุม แต่ต้องเป็น “เสรีทางการแพทย์” เท่านั้นไม่ใช่เสรีเพื่อการเสพ

ดูปัจจุบันเวลานี้ ซื้อหา “กัญชา” ง่าย เสมือน “น้ำ” ขายกันเกร่อทั่วบ้านทั่วเมือง เด็กและเยาวชนแทนที่จะแข็งแกร่งเป็นเยาวชนคนดี มีวินัย มีความรู้ รักสู้งาน แต่จะเติบโตโดยมีกลิ่น “กัญชา” ติดตัวแทน แล้วในสังคมในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? นึกภาพเอาเอง! 

ชมรมแพทย์และผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ออกมาเรียกร้อง ให้มีการควบคุมเพราะ “กัญชา” หากปล่อย “เสรี” จะส่งผลต่อเด็กและวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ มากมาย โดยเฉพาะผลกระทบต่อ “สมอง” ของเด็กและวัยรุ่น 

เช่น มีพัฒนาการล่าช้า มีปัญหาด้านพฤติกรรม เชาว์ปัญญาลดลง และส่งผลต่อด้านอารมณ์และจิตใจเสี่ยงต่อการป่วย เป็นโรคจิตเภท การฆ่าตัวตาย เสี่ยงต่อการเกิดสารเสพติดชนิดอื่น ๆ รวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

“กัญชา” ยังส่งผลข้างเคียงระยะฉับพลัน ที่รุนแรง อาทิ อาการทางระบบประสาท อาการทางระบบหัวใจ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (ข้อมูลอ้างอิงจากโรงพยาบาลศิครินทร์) 

คำถาม? ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้น กับการเสพกัญชา แล้วยังจะเอา “กัญชาเสรี” อยู่หรือ เพราะหากเป็นเพื่อ “การแพทย์” เชื่อว่าทุกคนในสังคมเห็นด้วย 100% แต่เพื่อ “นันทนาการ” ถามว่าใครได้ประโยชน์?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s