คุณแหน : 19 กันยายน 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680878

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ll เฉลิมพันธุ์ สุวรรณประกร,โอษริศ อมาตยกุล, ชุมสาย มณีน้อย,อุรุยา อรรถศาสตร์ เป็นเพื่อนที่คบกันมากว่า 66 ปี ได้นัดกันไปเที่ยวหัวหิน พัก รร.สายลมของเพื่อนสนิท สายใจ ประจวบเหมาะ พร้อมเลยไปเยี่ยม ประไพรัช ศรีประยูร ที่ปราณบุรีด้วย…

ll ปิยนันท์ คุ้มครอง ชวนบริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์กว่า 2,000 ราย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่ง…

ll มิตรสหายร่วมยินดีกับ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)…

ll ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รอง กก.ผจก. Exim Bank ต้อนรับและบรรยายพิเศษให้คณะผู้อบรมในหลักสูตร Digital CEO # 5 กว่า 70 คนเช่น ดร.คณพศ นิจสิริภัช, ดร.จรวยพรภัทรลีสมสิริ, ธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล, กรกฎ เตติรานนท์, วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร, ชัชพล ประสพโชค, นพ.อดิศร วิตตางกูร, นพ.นพพร อนุกูลการกุศล, อนุชิต กาญจนานุชิต, ปารณีย์ อำนวยรักษ์สกุล, วิศิษฏ์ เตชาวัฒนากูล,ไชยวุธ จาตุรงคกุล, สุพรศรี นาคธนสุกาญจน์,เอกชัย ตั้งรัตนาวลี, นวชัย เกียรติก่อเกื้อ ที่มาเยี่ยมดูงาน Exim Bank…

ll ไม่เจอกันนาน อมรรัตน์ ตันติโชติ นัด ศศิธรจันทรสมบูรณ์, รสริน เธียรนุกุล และ วลี กิตติรัตนวิวัฒน์ มาทานข้าว แย่งกันคุยไปเกือบหกชั่วโมง…

ll วันเกิดปีนี้ ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ มีงานยุ่งประชุมทั้งวัน เย็นได้ทานข้าวฉลองกับครอบครัวกันที่บ้าน…

ll รามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยให้สัมภาษณ์ในรายการ คิดดี สังคมดี เรื่องการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุย ตามชมได้ที่ https://youtu.be/82dG3ZBybgY๐๐ ชาว Digital CEO#2 ยินดีกับ ธำรงเกียรติ อุทัยสางที่ได้เป็น ดอกเตอร์ป้ายแดง หลังจากสอบดุษฎีนิพนธ์ผ่านในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

ll ชาว วตท. 14 ร่วมยินดีกับ ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย…

ll เคยทำงานที่สถานทูตอังกฤษเมื่อ 50 ปีที่แล้ว รวมทั้งไปอยู่ที่อังกฤษหลายปี ความรักความผูกพันยังแน่นเหนียว พูนสุข ประธานราษฎร์นิกร ไปลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่สถานทูตฯ รวมทั้งติดตามรายงานข่าวสารต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนต้องช่อง BBC เท่านั้น…

ll อาการป่วยที่ต้องรักษาอย่างใกล้ชิด ชะวิน ภาสุระ ทำให้มิตรสหายเป็นห่วงมาก กำลังหาทางให้อยู่ใกล้มือแพทย์เฉพาะทางในเร็ววัน…ll

คุณแหน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s