“นิพนธ์” มาเอง ควง “ดร.เอ้”ลุยบ้านเกิด ช่วยว่าที่ผู้สมัครอ้อนขอคะแนนเสียง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/530177

18 ก.ย. 2565

"นิพนธ์" มาเอง ควง "ดร.เอ้"ลุยบ้านเกิด ช่วยว่าที่ผู้สมัครอ้อนขอคะแนนเสียง

“นิพนธ์” พร้อม “ดร.เอ้” ลุยบ้านเกิด ช่วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต1 เขต2 ขอคะแนนเสียงจากชาวสงขลา ชูการศึกษาต้องทันสมัย เด็กทุกคนต้องได้เรียน

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา นาย นิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อม นาย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย เดินทางลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อช่วยนายสรร เพชญ บุญญามณี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 สงขลา และนายนิพัฒน์ อุดมอักษร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2  สู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคโนโลยีกับการพัฒนาเมือง “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

นิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาปัตย์นิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาปัตย์นายนิพนธ์ ได้พูดถึงกรณีที่สภาฯ มีมติ แก้หนี้ กยศ. ยกเลิกดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ โดย กองทุน กยศ. เกิดขึ้นในสมัยนาย ชวน หลีกภัย เพราะต้องการเห็นถึงความยั่งยืนทางการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานของคนที่มีฐานะยากลำบาก และมีบุตรหลายคนซึ่งจะเป็นภาระต่อครอบครัว ได้มีโอกาสเข้าถึงทางการศึกษา ดังนั้นกองทุนนี้จึงเกิดขึ้น และลูกหลานก็ได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้ กว่า 6 ล้านคน และได้ใส่งบลงไปในกองทุนนี้แสนกว่าล้านบาท  

ดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ต้องนึกถึงความจริงคือ ประชาชนได้ประโยชน์  ลูกหลานของชาวบ้านไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและกองทุนต้องอยู่ได้อย่างถาวร ฉะนั้นการที่จะทำให้มีวินัย ในเรื่องของการกู้ยืม สิ่งนี้มันเป็นความจำเป็น ถ้าเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ เราต้องแยกกองทุนนี้กับเรื่องเรียนฟรี ต้องแยกจากกันให้ได้

นายนิพนธ์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ เราไม่อยากเห็นการส่งเสริมให้คนไม่มีวินัย เพราะวันข้างหน้าจะเป็นปัญหากับลูกหลานเราในอนาคต จะไม่มีแหล่งเงินหรือโอกาสเข้าถึงการศึกษาของชาติได้ นี่คือสิ่งที่ค่อนข้างมีความกังวล เพราะเราส่งเสริม ที่จะให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เราไม่ต้องการเห็นการเอาฐานะความยากจน หรือความร่ำรวยมาเป็นอุปสรรคทางการศึกษา

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย

ด้าน ดร.เอ้ ได้พูดบนเวที มีบางช่วงกล่าวว่า ต้องยอมรับวันนี้โลกเรา รอบบ้านเรา เปลี่ยนไปเร็วมาก มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ดังนั้น เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจ ภาคใต้ จะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ วันนี้เราจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ ที่มีความทันสมัยที่จะต้องสามารถแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคได้ ดังนั้นต้องทำให้ลูกหลานเรามีการศึกษาในระดับภูมิภาค ที่จริงแล้ว พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่าเรื่องการพัฒนาคนสำคัญที่สุด

ดังนั้นคำว่า “ทันสมัย” ประกอบด้วย แนวคิดที่ทันสมัยในการที่จะเปลี่ยนเมืองสงขลา ปรับตัว การบริหารจัดการ ทุกอย่างให้ทันสมัย และสุดท้าน คือ การรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับพี่น้องประชาชน และถ้าพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาดูแลเรื่องการศึกษา  สงขลาจะเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาลูกหลานของเรา
   

ด้านนายนิพัฒน์ อุดมอักษร ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 2 ระบุว่า พร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 100% ล่าสุดตนได้เชิญ ดร.เอ้ มาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ปรับตัว

สำหรับนโยบายทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ ได้สนับสนุนให้เรียนฟรี วันนี้สงขลาจะเป็นเมืองต้นแบบของการศึกษาทันสมัยของพรรค การศึกษาของลูกหลาน สำคัญที่สุด จังหวัดสงขลาจะเป็นแบบอย่างของประเทศไทยด้วย คำว่า“ทันสมัย” อะไรในโลกที่ว่าดี ลูกหลานเราต้องได้เรียนรู้สิ่งนั้น ทุกอย่างเปลี่ยนได้ ทุกอย่างพัฒนาได้ แต่อยู่ที่ตัวบุคคล ดังนั้นในอนาคตลูกหลานเราสามารถเรียนได้หมด ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่สงขลา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s