มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เตรียมเปิดม่านการแสดงโขนมูลนิธิฯ ตอน‘สะกดทัพ’ ปลายปีนี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680879

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เตรียมเปิดม่านการแสดงโขนมูลนิธิฯ ตอน‘สะกดทัพ’ ปลายปีนี้

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เตรียมเปิดม่านการแสดงโขนมูลนิธิฯ ตอน‘สะกดทัพ’ ปลายปีนี้

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปะการแสดงโขนในทุกมิติ ดังพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานจากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี พ.ศ.2565 ตอน “สะกดทัพ”เพื่อเฉลิมฉลอง 2 โอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

การแสดงโขนมูลนิธิฯ ตอน “สะกดทัพ” พร้อมยกทัพมาสร้างความประทับใจให้ผู้ชมอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 ธันวาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยเปิดให้จองบัตรที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป โดยในงานบูรพทัศน์ (Preview) การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯประจำปี พ.ศ.2565 ตอน “สะกดทัพ” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมด้วย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายเข้าร่วมงานพร้อมเผยตัวอย่างการแสดงฉากสำคัญที่น่าตื่นตาได้แก่ ขบวนไมยราพและหุงสรรพยา หนุมานรบยุงตัวเท่าแม่ไก่ และหนุมานรบมัจฉานุ อีกด้วย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการสนับสนุนการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และความสำคัญของโขนในฐานะสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ว่า “การจัดแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สะกดทัพ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นที่ประจักษ์ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทรงอุปถัมภ์บำรุงและสนับสนุนส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนง รวมถึงการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาการแสดงโขนในทุกมิติทั้งเครื่องแต่งกาย ฉาก เวที แสง เสียง เทคนิค และรูปแบบการแสดงอันเป็นที่มาของโขนพระราชทานที่สร้างความตื่นตา ประทับใจแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

“การแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่จัดแสดงต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยมีจุดกำเนิดจาก แนวพระราชดำริและพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ศิลปะการแสดงโขนอันเป็นสมบัติวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาติกลับมามีชีวิตชีวาได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่การศึกษาวิจัยข้อมูลความรู้ การฟื้นฟูงานด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการช่างแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายๆ องค์กรหลายสถาบัน กระแสความตื่นตัวของศิลปะการแสดงโขนของไทยในหลายปีทีผ่านมาก่อให้เกิดคุณูปการมิใช่เฉพาะผู้ที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น แต่เป็นความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและชาติไทย จนเป็นปัจจัยสำคัญให้ ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนโขนของไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยร่วมกัน”

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสืบสานแนวพระราชปณิธานด้านงานศิลปาชีพของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะการแสดงโขน อันเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่รวมศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน

การแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ตอน “สะกดทัพ” เป็นการนำบทพระราชนิพนธ์ฉบับในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มาเป็นบทการแสดงโขนมูลนิธิฯ ตอนนี้ ซึ่งเคยจัดแสดงในปีพ.ศ.2554 ในชื่อตอน “ศึกมัยราพณ์” ที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก และจากการทำแบบสอบถามในการแสดงครั้งล่าสุด ได้มีผู้ชมเรียกร้องให้นำการแสดงตอนดังกล่าวกลับมาอีกครั้ง เพราะเป็นตอนที่มีเรื่องราวสนุกสนาน เร้าใจ รวมถึงมีฉากที่ทั้งงดงามและใช้เทคนิคอลังการ

ที่มีฉากผจญภัยมากมาย จากเรื่องราวการต่อสู้ของ หนุมาน ยอดวานรทหารเอกของพระราม และไมยราพ พญายักษ์เจ้าเมืองบาดาล ผู้มีกล่องยาวิเศษพร้อมมนต์สะกด ได้รับบัญชาจากทศกัณฐ์ให้มาช่วยรบกับพระราม จึงลอบเข้าไปสะกดทัพพระราม แล้วจึงแบกพระราม พาแทรกแผ่นดินไปยังเมืองบาดาล เป็นเหตุให้หนุมานต้องตามไปช่วยพระราม ในระหว่างทางไปเมืองบาดาล หนุมานจะสามารถฝ่าฟันด่านต่างๆ เพื่อไปช่วยพระรามกลับมาได้สำเร็จหรือไม่

กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ทุกสาขา หรือ http://www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 1,820 / 1,520 / 1,020 / 820 / 620 บาท รอบนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา 200 บาท (หยุดพักการแสดงทุกวันจันทร์และอังคาร) ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเฟซบุ๊ค Khon Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s