วิ่งการกุศล‘วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน’ มอบรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680850

วิ่งการกุศล‘วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน’  มอบรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

วิ่งการกุศล‘วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน’ มอบรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

งานวิ่งการกุศล “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” (RUN WITH WINGS) พร้อมปฏิบัติการอย่างยิ่งใหญ่ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โดยมี พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ณฤมลธรรมวัฒนะ ประธานมูลนิธิและประธานกรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ และ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติงานวิ่งในครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการเข้าร่วมกิจกรรมพลอากาศเอก มานะ ประสพศรี อุปนายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ, พลอากาศตรีหญิงอิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, นาวาอากาศเอก นคร บุญมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) และ พิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน

โครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ตลาดยิ่งเจริญ มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ กรมแพทย์ทหารอากาศ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ซึ่งโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอยู่ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศให้บริการประชาชนในพื้นที่เขต ดอนเมือง หลักสี่สายไหม สะพานใหม่ บางเขน รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งครั้งนี้มากถึง 5,100 คน นักวิ่งทุกท่านได้สัมผัสกับสถานที่สำคัญในพื้นที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลายแห่ง โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติที่ใช้เป็นจุดปล่อยตัวนักวิ่งที่มาร่วมงานได้ยืนอยู่ท่ามกลางเครื่องบินที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์การบินของชาติทุกลำที่นำมาจัดแสดงให้ชมอีกด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าวได้วางแผนโครงการตั้งแต่ปี 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19คณะผู้จัดงานวิ่งติดปีก คำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นอันดับแรก จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานวิ่งติดปีก แชริตี้ รัน ออกไปถึง 4 ครั้ง ตลาดยิ่งเจริญ จึงได้มอบเงินรายได้จากค่าสมัครของผู้ร่วมแข่งขันในโครงการ“วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” โดยยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ล้านบาท และได้มอบให้กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์เหล่านี้จะได้นำมาใช้เพื่อการบริการประชาชนในทุกระดับต่อไป รวมถึงการพยาบาลอื่นๆ ร่วมในโครงการ “โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19” ในช่วงที่ผ่านมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s