24 กันยายน‘วันมหิดล’ร่วมสานต่อพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680849

24 กันยายน‘วันมหิดล’ร่วมสานต่อพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

24 กันยายน‘วันมหิดล’ร่วมสานต่อพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และรองประธานกรรมการจัดงานหารายได้ และประธานกรรมการฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์ วันมหิดล ประจำปี 2565 เป็นประธานการแถลงข่าวพร้อมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ประธานกรรมการขอรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล, ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์, บงกช อักษรดี ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริที่ปรึกษาสถานี TNN2 บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ปจำกัด, ณฐนนท์ ดนัยพิริยะ ผู้อํานวยการฝ่ายออกอากาศ บริษัท ทริปเปิล วีบรอดคาสท์ จำกัด, ปริศนา กล่ำพินิจ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ภูษิต ไล้ทอง ที่ปรึกษาฝ่ายผลิต บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน),ทิพย์สุดา แสงคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ช่องเวิร์คพอยท์ 23,อวัช อัชวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สถานี โทรทัศน์ช่อง 8 และศิลปิน นักแสดงช่อง 3, ช่อง 7 HD, เวิร์คพอยท์, ช่อง 8 ร่วมงานด้วย ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ซึ่งหลังจบการแถลงข่าว เหล่าศิลปินนักแสดงออกรับบริจาคโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชร่วมกับนักศึกษา

โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า วันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”โดยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทานพระราชทรัพย์ ในการวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศิริราชให้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน ทรงเมตตาแก่ผู้ป่วย โดยไม่เลือกเศรษฐานะให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดำเนินตามรอยพระราชปณิธานตลอดมา ทุกปีในวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลถือเป็นประเพณีปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคเงินตามรอยพระบาท ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช โดยคณะฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้ เนื่องใน “วันมหิดล” เสมอมา นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่คณะกรรมการจัดงานและผู้ป่วยของ รพ.ศิริราช

“เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ขอรับบริจาค ศิริราชมีเงื่อนไขชัดเจนโดยนำมาใช้เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสจริงๆ ถึงแม้ยอดบริจาควันมหิดลที่ได้มาจะไม่เพียงพอก็ตาม เพราะว่ายังมีผู้ป่วยด้อยโอกาสอีกเป็นจำนวนมากที่รอความช่วยเหลือ แต่ศิริราชไม่เคยทอดทิ้งผู้ป่วยเหล่านั้นยังคงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกในการช่วยผู้ป่วยโดยไม่เลือกเศรษฐานะ เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้มีส่วนร่วมตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนก สืบสานพระราชปณิธานร่วมเป็น “ผู้ให้” แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช เพราะการให้ของทุกท่านเปรียบเสมือนท่านมีส่วนในการรักษาผู้ป่วยเหล่านั้น” ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวปิดท้าย

สามารถบริจาคและรับธงที่ระลึกได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1รพ.ศิริราช ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ,รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน Bทุกวัน เวลา 09.00-15.30 น., ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-4197658-60,02-4141414 และ 02-4197688 โทรสาร02-4197687 e-mail: donate_siriraj@hotmail.com line: @sirirajfoundation แจ้งความจำนงผ่าน www.si.mahidol.ac.th/siriraj_found/gift.asp หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/th/ mahidolday บริจาคผ่าน Applicationธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์โดยสแกนผ่าน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร.02-4197646-8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s