TOA จิตอาสา ร่วมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ สร้างพื้นที่สีเขียว สานต่อโครงการ ‘รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน’ เฉลิมพระเกียรติฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680872

TOA จิตอาสา ร่วมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ สร้างพื้นที่สีเขียว สานต่อโครงการ ‘รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน’ เฉลิมพระเกียรติฯ

TOA จิตอาสา ร่วมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ สร้างพื้นที่สีเขียว สานต่อโครงการ ‘รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน’ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA และองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ในโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ดร.ภาณุพงศ์ ภูทะวัง ผู้จัดการอาวุโสสายงานวางแผนกลยุทธ์ TOA เผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของทีโอเอที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจรแบบ TotalSolution เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักถึงการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้นำพนักงานจิตอาสา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ สานต่อโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ร่วมกัน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้น อาทิ ต้นอินทนิล ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นศรีตรัง ต้นทองอุไร ดาวเรือง ปอเทือง เป็นต้น ในพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญบนเนื้อที่กว่า 70 ไร่  เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติรวมทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติและความสวยงามของไม้ดอก ไม้ประดับในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วย อันจะช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและป่าไม้นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยตั้งเป้าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ให้ธรรมชาติได้กลับคืนมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง สร้างปอดแห่งใหม่ให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังช่วยป้องกันภัยจากธรรมชาติ สร้างคุณภาพอากาศที่ดีช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเราอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s