กมว.ไฟเขียวออก-ต่อใบอนุญาตวิชาชีพการศึกษาเพียบ เล็งจัดสอบ‘ศึกษานิเทศก์’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681034

กมว.ไฟเขียวออก-ต่อใบอนุญาตวิชาชีพการศึกษาเพียบ เล็งจัดสอบ‘ศึกษานิเทศก์’

กมว.ไฟเขียวออก-ต่อใบอนุญาตวิชาชีพการศึกษาเพียบ เล็งจัดสอบ‘ศึกษานิเทศก์’

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 15.03 น.

‘เอกชัย’ ถก ‘กมว.’ นัดสุดท้าย ฝากคุรุสภาสานต่อจัดสอบ ‘ศึกษานิเทศก์’ แก้ปัญหาปริญญาเอกได้ ‘ตั๋วบริหารอัตโนมัติ’

19 กันยายน 2565 นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กมว. เมื่อเร็ว ๆนี้ ถือเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่ กมว. ชุดที่ตนเป็นประธานจะหมดวาระลง โดยที่ประชุมเห็นชอบตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เสนอแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. … จากนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานให้ความเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้คุรุสภายังเสนอให้ที่ประชุม กมว. อนุมัติออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แบ่งเป็น ออกใบอนุญาตฯ 2,456 ราย และต่ออายุใบอนุญาตฯ 5,488 ราย

นายเอกชัย กล่าวว่า เนื่องจากเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของ กมว. ชุดนี้ ตนจึงฝากให้คุรุสภาสานต่องานในหลายเรื่อง อาทิ การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพควบคุม ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นครูทุกคนต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ แต่ศึกษานิเทศก์ ถือเป็นวิชาชีพควบคุมที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาเช่นเดียวกัน กลับไม่ต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ดังนั้นอยากให้พิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ควรวางแนวทางแก้ไขปัญหากรณีผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านบริหารการศึกษา เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารทางการศึกษาทันที ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาทบทวน เพราะเนื้อหาในระดับปริญญาเอก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษามากนัก แต่จะเน้นเรื่องงานวิจัย จึงไม่ควรให้ใบอนุญาตฯโดยอัตโนมัติ เพราะบางคนที่มาเรียนก็ไม่ได้จบด้านการศึกษาโดยตรง ทำให้เกิดความลักลั่น สำหรับผู้ที่ต้องสอบ อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยบางแห่งนำไปใช้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อดึงคนเข้ามาเรียนอีกด้วย

“ผมฝากให้คุรุสภา และ กมว.ชุดใหม่ ที่จะเข้ามาสานงานต่อหลายเรื่อง จากนี้ต้องรอ รมว.ศธ. แต่งตั้งประธาน กมว. คนใหม่ หาก รมว.ศธ. ไว้ใจให้รับหน้าที่ต่อ ผมก็พร้อมทำงานเพราะมีหลายเรื่องที่อยากสานต่อ โดยเฉพาะการพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งตอนที่เข้ามามีเรื่องค้างอยู่กว่า 900 เรื่อง สามารถตัดสินโทษไปได้กว่า 200 เรื่อง ถือว่าค่อนข้างมาก แต่หากปรับระบบแยกประเภท และพื้นที่ให้ชัดเจนขึ้น จะสามารถพิจารณาได้เร็ว โดยตามกรอบเวลาเดิมต้องแต่งตั้ง กมว.ชุดใหม่ ให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้สามารถทำงานพร้อมๆกับเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ ที่อยู่ระหว่างการสรรหา และคาดว่าจะได้เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ในเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกัน” นายเอกชัย กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s