‘ตรีนุช’พร้อมแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา 21 ก.ย. ‘ซี 10’ศธ.ยังไม่คลอด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681268

‘ตรีนุช’พร้อมแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา 21 ก.ย. ‘ซี 10’ศธ.ยังไม่คลอด

‘ตรีนุช’พร้อมแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา 21 ก.ย. ‘ซี 10’ศธ.ยังไม่คลอด

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565, 14.27 น.

‘ตรีนุช’พร้อมแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา 21 ก.ย. ‘ซี 10’ศธ.ยังไม่คลอด

20 กันยายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ศธ. ยังไม่ได้เสนอรายชื่อผู้บริหารระดับ 10 ของ ศธ. ซึ่งว่างอยู่ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 1 ตำแหน่ง , รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ ศธ. 1 ตำแหน่ง ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา เนื่องจากยังมีงานอีกหลายอย่างที่ต้องรีบเคลียร์เร่งด่วน ขณะนี้พยายามพิจารณาคนที่เหมาะสมมาช่วยงาน แต่ถ้าวันอังคารหน้ายังไม่นำเข้าพิจารณาใน ครม.ได้ ก็ยังมีเวลา และไม่ทำให้งานสะดุด ยังสามารถขับเคลื่อนการทำงานไปได้อยู่

นางสาวตรีนุช กล่าวถึงการแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่มอบหมายให้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. ไปปรับรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งมีความคืบหน้าแล้ว และในวันที่ 26 กันยายน นี้ จะประชุมคณะกรรมการ สกสค. คาดว่าจะมีการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการ สกสค. และประกาศปฏิทินรับสมัครต่อไป ส่วนการสรรหาเลขาธิการคุรุสภานั้น ในวันที่ 21 กันยายน นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาให้แล้วเสร็จ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s