“บิ๊กป้อม” ควง “สุชาติ” ลุยนราธิวาส หวังสร้างงาน-รายได้ ให้ชาวบ้าน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/530308

19 ก.ย. 2565

"บิ๊กป้อม" ควง "สุชาติ" ลุยนราธิวาส หวังสร้างงาน-รายได้ ให้ชาวบ้าน

“บิ๊กป้อม” พร้อม “สุชาติ” ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พบปะชาวบ้านและแรงงานในพื้นที่ หวังยกระดับคุณภาพชีวิต เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในมีงาน มีรายได้

วันที่ 19 กันยายน 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.) รับฟังบรรยายสรุปและชมจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ไทย-มาเลเซีย) แห่งที่ 2 ที่เชื่อมระหว่าง อ.สุไหงโก-ลก กับเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รวมถึงรับฟังความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในพื้นที่ชุมซน จ.นราธิวาส (คันกั้นน้ำ) มีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

ชาวนราธิวาสชาวนราธิวาส

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มแรงงานนอกระบบและให้กำลังใจ อาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานของ จ.นราธิวาส เนื่องจากเป็นผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย 
 

นายสุชาติ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร มีความห่วงใยต่อประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาปากท้องและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้เกิดความความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่งเสริมการมีงานทำในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานนอกระบบให้ได้รับการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองจากการทำงาน เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s