ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แล้ว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/530343

20 ก.ย. 2565

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แล้ว

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 มีผล 1 ตุลาคมนี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แล้ว บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป้นต้นไป โดยมีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ กำหนดวงเงินงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 3.185 ล้านล้านบาท
 

เป็นงบกลาง 5.9 แสนล้านบาท
งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ3.066 แสนล้านบาท
ทุนหมุนเวียน 2.07 แสนล้านบาท
งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 1.14 แสนล้านบาท
งบประมาณ กระทรวงกลาโหม 1.07 แสนล้านบาท

 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566


งบประมาณภายภายใต้การควบคุมดูแล ของนายกรัฐมนตรี 8.5 หมื่นล้านบาทในจำนวนนี้เป็นงบประมาณ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8026 หมื่นล้านบาท

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปีงบประมาณ 2566 มีทั้งสิ้น 40 มาตรา โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 

ดูรายละเอียดงบประมาณได้ที่นี่

http://​​​​​​​http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/057/T_0001.PDF?fbclid=IwAR0lVZ_a0uYgEi7C_9X0pbQds_JjJoVcZi8Grbt2pWwr7QkyGFRA7YHlB1E

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s