อาชีวะอุบลฯจับมือบริษัทบิ๊กซีลงนามความร่วมมือพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาร่วมกัน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681314

อาชีวะอุบลฯจับมือบริษัทบิ๊กซีลงนามความร่วมมือพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาร่วมกัน

อาชีวะอุบลฯจับมือบริษัทบิ๊กซีลงนามความร่วมมือพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาร่วมกัน

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565, 16.50 น.

อาชีวะอุบลฯจับมือบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ลงนามความร่วมมือพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาร่วมกัน

วันนี้ (20 ก.ย.65) เมื่อเวลา 09.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางณัฐยา งามชื่น หัวหน้างานความร่วมมือ นำหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับนายนนท์ธยา ทองอ่อน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรรหา – ว่าจ้าง บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นายอัศวิน พานแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยือนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ลงนาม ได้แก่ นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พยานในการลงนาม ได้แก่นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในส่วนบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ลงนาม ได้แก่ นายนนท์ธยา ทองอ่อน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรรหา – ว่าจ้าง บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พยานในการนลงนาม ได้แก่นายอัศวิน พานแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดการอาชีวศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพยากรบุคคล ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนรับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อเป้าหมายผู้เรียน “รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต” มีทักษะวิชาความรู้ พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานที่สถานประกอบการในอนาคต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s