กรมสหกรณ์เร่งช่วยเหลือ ชาวสวนภาคเหนือส่งขายลำไย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681139

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ผลผลิตลำไยในภาคเหนือกำลังออกสู่ตลาดพร้อมกัน คาดการณ์ว่าผลผลิตปีนี้เป็นลำไยในฤดู 812,818 ตัน นอกฤดู 259,746 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 20% และเกษตรกรยังต้องประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมและจำหน่ายลำไย 20 แห่ง ใน 6 จังหวัด ปี 2564 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวบรวมลำไย 5,282.53 ตัน มูลค่า 81,064,333.51 บาท สำหรับในปีการผลิต 2565 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในภาคเหนือดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายลำไย 17 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา และลำพูน รวม 4,780.77 ตัน มูลค่า 76,900,641.01 บาท โดยจำหน่ายผ่านช่องทางคู่ค้าเอกชน 61.90% Modern trade 7.28% ส่งออกผ่านตัวแทน 4.80% เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ 2.24% และตลาดออนไลน์ 2.47%

สำหรับในปี 2565 ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร โดยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 95 ล้านบาท พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) ให้กับสหกรณ์ที่รวบรวมผลไม้ 2 แห่ง ใน จ.เชียงราย นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คชก.14 ล้านบาท จัดสรรตะกร้าบรรจุลำไยให้สหกรณ์ในภาคเหนือ นำไปใช้รวบรวมผลผลิตและขนส่งเพื่อกระจายสู่ตลาด โดยขณะนี้มีสหกรณ์ใน จ.เชียงใหม่ น่าน ลำพูน และพะเยา ได้รับการจัดสรรไปแล้ว 10 แห่ง 90,200 ใบและได้สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด โดยมีการจับคู่ค้า 192 คู่ค้า ปริมาณ 17,010.30 ตัน มูลค่า 217.33 ล้านบาท ขณะนี้ได้มีการจำหน่ายลำไยจากสหกรณ์ต้นทางแล้ว 6 แห่ง ไปสู่คู่ค้า 22 แห่ง ปริมาณ 64.07 ตันซึ่งสถานการณ์ลำไยในเขตภาคเหนือ จะมีผลผลิตมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม ผลผลิต 377,567 ตัน และในเดือนกันยายน 132,923 ตัน

“ได้สั่งการให้สหกรณ์ทุกจังหวัดช่วยประสานเครือข่ายสหกรณ์แต่ละพื้นที่ สั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์ผู้ผลิตภาคเหนือ เพื่อเร่งกระจายสู่ผู้บริโภค โดยให้สหกรณ์ต้นทางในภาคเหนือเปิดจุดรวบรวมลำไยจากสมาชิกและเกษตรกรในราคานำตลาด เพื่อนำมาคัดเกรดบรรจุลงตะกร้าและเร่งจัดส่งให้สหกรณ์ที่เป็นตลาดปลายทาง เพื่อให้ถึงผู้บริโภคโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยระบายลำไยได้ทันเวลาในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกมาพร้อมกันจำนวนมาก และดึงราคาลำไยในพื้นที่ไม่ให้ตกต่ำ เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยอีกทางหนึ่ง ปีที่ผ่านมา ได้อุดหนุนงบประมาณจัดซื้อตะกร้าบรรจุผลไม้และรถบรรทุกสินค้าให้เครือข่ายสหกรณ์ ใช้ในการขนส่งผลผลิตการเกษตรทำให้การจัดส่งสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วทันใจและช่วยยืดอายุของผลผลิตให้ยาวนานก่อนถึงมือผู้บริโภค”นายวิศิษฐ์ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s