“ครม.” เห็นชอบ ขยายเวลา ชดเชย “น้ำมัน” เชื้อเพลิงชีวภาพ ต่ออีก 2 ปี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/530428

20 ก.ย. 2565

"ครม." เห็นชอบ ขยายเวลา ชดเชย "น้ำมัน" เชื้อเพลิงชีวภาพ ต่ออีก 2 ปี

“คณะรัฐมนตรี” มีมติเห็นชอบ ขยายระยะเวลาการชดเชย “น้ำมัน” เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ ออกไปอีก 2 ปี เพื่อบรรเทาภาระ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ “น้ำมัน” เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี จนถึงวันที่ 24 ก.ย. 2567  

ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินการตามแนวทางสนับสนุนการใช้น้ำมันจากพืชเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอลและไบโอดีเซล โดยมีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการรักษาระดับค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการสร้างส่วนต่างราคาขายปลีก

การดำเนินการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 ก.ย. 65 นี้  และตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562  กำหนดให้สามารถขยายระยะเวลาสำหรับโครงการที่มี การจ่ายเงินชดเชยแก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ปี  โดยครั้งนี้จะเป็นการขยายระยะเวลาครั้งแรก 

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลงที่มีส่วนผสมชองเชื้อเพลิงชีวภาพจะครบกำหนดในวันที่ 24 ก.ย. 65 นี้ โดยกระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วยังคงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวต่อไป เพื่อเป็นกลไกในการรักษาระดับค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการสร้างส่วนต่างราคาขายปลีก จูงใจให้เกิดการใช้พลังงานชีวภาพ และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการขยายพืชผลทางเกษตรจึงเสนอให้ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการในครั้งนี้” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s