ต่อยอด 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อไทย เล็งใช้ ยกระดับให้ บริการทางการแพทย์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/530471

21 ก.ย. 2565

ต่อยอด 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อไทย เล็งใช้ ยกระดับให้ บริการทางการแพทย์

เพื่อไทย เล็งใช้ นวัตกรรม Telemedicine ยกระดับให้ บริการทางการแพทย์ ต่อยอด 30 บาทรักษาทุกโรค ยกระดับ สาธารณสุข เพื่อคนห่างไกล

นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบาย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความเคลื่อนไหวด้านนโยบายสาธารณสุข ในงานครอบครัวเพื่อไทยไปเหนือสุด ณ จังหวัดเชียงใหม่ว่า ภายในงานได้มีการนำเครื่องต้นแบบ Telemedicine มาจัดแสดง โดยพรรคเพื่อไทยได้เล็งเห็นว่านวัตกรรมนี้จะสามารถเป็นเครื่องมือให้บริการสาธารณสุขกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และต่อยอดพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตได้

นายแพทย์พรหมมินทร์ กล่าวอีกว่า ครั้งหนึ่งพรรคไทยรักไทยเคยทำโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค วันนี้เราก็ยังสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนมีนาคม ปีที่แล้ว กลุ่มคนรุ่นใหม่ Change Maker ของพรรค ได้นำเสนอไอเดีย Telemedicine จากนั้นเราจึงได้ทำงานพัฒนาร่วมกับพื้นที่ โดยมี นายแพทย์จอมชัย ลือชูวงศ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิรักษ์ แสงสิน และ ดร.ภูดิศ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ เป็นที่ปรึกษาพัฒนาและพัฒนาระบบซอฟแวร์ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบจ.) เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ก็ได้ให้ความสนใจนำนวัตกรรม Telemedicine นี้ขยายผลใช้จริงต่อไป

นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบาย พรรคเพื่อไทย นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบาย พรรคเพื่อไทย

“สำหรับจุดเด่น Telemedicine ของเพื่อไทย นวัตกรรมนี้จะถูกนำมาเริ่มใช้เป็นโมเดล กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการพบแพทย์ แต่ด้วยเทคโนโลยี Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกลนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวก คือเพิ่มช่องทางการพบแพทย์ สามารถลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทางให้ทั้งให้ผู้รับบริการคือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และแพทย์ผู้ให้บริการ ถือเป็นนวัตกรรมช่วยยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการบริการประชาชนอีกขั้นหนึ่ง”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s