ททท. รณรงค์ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/681289

ททท. รณรงค์ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ททท. รณรงค์ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565, 15.29 น.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รณรงค์สร้างพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวแนวใหม่  ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  (Responsible Tourism)  โดย 1672 TAT Contact Center เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติในประเทศไทยให้สวยงามและยั่งยืน เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้  Low Carbon Tourism กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นทางเลือกในการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยลง โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน และยังคงไว้ซึ่งความสะดวกสบายและความสุขที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นับว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ที่มุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีการจัดการที่ยั่งยืน ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและกำจัดมลพิษและควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต

นอกจากนี้ ททท. ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม Influencer และบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวมากมาย อาทิ เพจ Sneakout หนีเที่ยว เพจชาลี เพจ Escape To เพจ Lowcost Thailand เพจรีวิวที่พัก และเพจวิถีตากล้อง นำเสนอคอนเทนท์เส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างในการขับเคลื่อน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ในด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ได้จาก 1672 TAT Contact Center เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s