ประกาศผล 36 ผู้รับรางวัลประกวดออกแบบ ศิลปะเพื่อปกป้องชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681333

ประกาศผล 36 ผู้รับรางวัลประกวดออกแบบ  ศิลปะเพื่อปกป้องชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศ

ประกาศผล 36 ผู้รับรางวัลประกวดออกแบบ ศิลปะเพื่อปกป้องชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศ

วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สหประชาชาติ โดย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) และ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผล การประกวดออกแบบศิลปะเพื่อปกป้องชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศ ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Ozone2Climate Art Contest) 2021-2022

โดยมี 36 ผลงาน จากนานาประเทศได้รับรางวัล การจัดประกวดในครั้งนี้ใช้เวลา 1 ปี เพื่อที่จะรณรงค์เพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนและประชาคมเอเชีย-แปซิฟิก เกี่ยวกับความสำคัญของข้อตกลงเพื่อร่วมกันปกป้องสุขภาพของมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้เกิดพลังความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยการประกวดเป็นส่วนหนึ่งของ UNEP ในการดำเนินงานของกองทุน Protocol’s Multilateral Fund

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า 34 ประเทศ จากเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 กันยายน ในปีที่ผ่านมา โดย สหประชาชาติ โดย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) และ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) และมหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปรากฏว่า มีผลงานจากผู้สมัครนานาประเทศกว่า 6,000 ชิ้น ที่ส่งเข้ามาใน 3 ประเภท คือ ภาพวาด (Drawing), กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design), ภาพถ่าย (Photography) ซึ่งเป็นรอบภายในประเทศ ทั้งนี้ 55% และ 60% ที่ส่งผลงานเข้ามานั้น เป็นเยาวชนและผู้หญิงตามลำดับ ในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเดือนเมษายน 2022 ผลงาน 98 ชิ้น จากประเทศที่เข้าร่วมประกวด ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค และได้นำไปลงในเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนได้โหวตภาพที่ตนชื่นชอบ เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2022

ในรอบชนะเลิศ ได้รับการพิจารณาจากหน่วยโอโซนแห่งชาติ (National Ozone Unit : NOUs) คณะกรรมการตัดสินระดับภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก UNEP UNESCO และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชน 1 คน และศิลปินจากประเทศไทย 1 คน ผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศนั้นรวมคะแนนจากการโหวตของ NOUs คะแนนจากคณะกรรมการระดับภูมิภาค และเสียงโหวตจากสาธารณชนที่มากกว่า 27,000 โหวต

ระหว่างการจัดประกวด ซึ่งใช้ระยะเวลา 1 ปีนั้น UNEP และพันธมิตร ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างการรับรู้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อเผยแพร่การประกวดให้สาธารณชนรับทราบ หน่วยงาน OzonAction ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาสื่อต่างๆ ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ แบนเนอร์ โปสเตอร์ วีดีโอ ให้คำแนะนำ และเผยแพร่ลงในสื่อ Facebook, Tiktok, Twitter และเว็บไซต์ต่างๆ

ทั้งได้รับการสนับสนุนจาก NOUs ในการผนึกความร่วมมือกับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำเอาวัสดุจากUNEP ไปพัฒนาเป็นภาษาท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้เปิดเว็บไซต์ ชื่อ http://www.ozone2climate.org ซึ่งเป็นศูนย์กลางรับสมัครผลงานจากผู้สมัครและเป็นเว็บไซต์ที่ให้ประชาชนโหวตคะแนนเข้ามา เว็บไซต์นี้มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 36,000 ราย จาก 113 ประเทศทั่วโลก

ชมผลงานและรายชื่อ 36 ผู้ได้รางวัลจากเพจ Hall of Fame สำหรับผลประกวดรางวัลชนะเลิศเอเซีย-แปซิฟิก กลุ่มบุคคลทั่วไป ผู้ได้รับรางวัล 3 ประเภท มีดังนี้ 1.ประเภทภาพวาด (Drawing) ได้แก่ ผลงานชื่อ Saving The Ozone Layer Means Saving Life On Earth โดย ไอ.พี.อาซานก้า โสมาชีวะ จากประเทศศรีลังกา 2.ประเภทกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) ได้แก่ ผลงานชื่อ START NOW โดย อะไพรซัล โยกิ สยาพุตรา จากประเทศอินโดนีเซีย3.ประเภทภาพถ่าย (Photography) ได้แก่ ผลงานชื่อ Welcome 2050 โดย ฮุยกายี เชกินา โซ อึ้ง จากประเทศมาเลเซีย

สำหรับผลประกวดรางวัลชนะเลิศเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มเยาวชน (อายุต่ำกว่า 15 ปี) มี 3 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทภาพวาด (Drawing) ได้แก่ ผลงานชื่อ Let There Be Shield on Earth โดย เอเดรียน นิโคล สิทจา จากประเทศฟิลิปปินส์ 2.ประเภทกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) ได้แก่ ผลงานชื่อ A Seed of Hope โดย เชน่า อัคมัด จากประเทศฟิลิปปินส์ 3.ประเภทภาพถ่าย (Photography) ได้แก่ ผลงาน ชื่อ Ozone Layer And Climate Protection โดย ชาน เชนมี จากประเทศมาเลเซีย

นายเจมส์ เอส เคอร์ลิน (James S. Curlin) หัวน้าฝ่าย Ozone Action โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ(UNEP) กล่าวว่า UNEP ขอปรบมือให้กับผู้ส่งผลงานทุกราย ทั้งผู้ได้รับรางวัลและผู้ที่มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ามา สำหรับความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม ความหลากหลายและการสื่อสารที่มีผลกระทบจากงานศิลปะ จะเห็นได้ว่าผลงานศิลปะได้สื่อและสะท้อนถึงพลังในการสื่อสาร

และตอกย้ำถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมชั้นโอโซนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…ผ่านปากกา การระบายสี เลนส์ของกล้อง และดิจิทัลซอฟต์แวร์ เจ้าของผลงานศิลปะเหล่านี้ได้มีส่วนในการกระตุ้นและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนได้ลงมือปฏิบัติการสนับสนุน ข้อตกลงมอนทรีออล (Montreal Protocol) ดังนั้น UNEP มีความภาคภูมิใจที่จะเผยแพร่ศิลปะที่มีคุณค่าและสวยงามเหล่านี้ ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์และกิจกรรมต่อไป

นางริกะ โยโซรุ (Rika Yorozu) หัวหน้าสำนักงานบริหาร ยูเนสโก กรุงเทพ กล่าวว่า UNESCO กรุงเทพ มีความปลื้มปีติ ในผลลัพธ์ของการประกวด เราได้เห็นถึงมุมมองที่สะท้อนความคิดและความแตกต่าง ในการปกป้องชั้นโอโซนจากประเทศต่างๆ ล้วนเป็นพลังสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่สงบสุขและยั่งยืน อันเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของ UNESCO เราขอแสดงความยินดีมายังผู้ที่ได้รับรางวัลและขอบคุณผู้มีส่วนร่วมที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วม

ประเทศที่จัดประกวดจะเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะระดับประเทศของตน ส่วนผู้ได้รางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะได้รับมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล ซึ่ง นางเดเชน เซอริง (Dechen Tsering) ผู้อำนวยการและผู้แทนสำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) แสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัล กล่าวว่า ผลงานทั้งหมดเป็นที่น่าประทับใจยิ่ง เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความหวัง ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่ส่งผลงาน

ผลงานรางวัลชนะเลิศ ประเภททั่วไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

ผลงานรางวัลชนะเลิศ ประเภททั่วไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

ผลงานรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน

ผลงานรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s