มติครม. เพิกถอน “เขาพระวิหาร” บางส่วนออกจาก อุทยานฯ เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/530443

20 ก.ย. 2565

มติครม. เพิกถอน "เขาพระวิหาร" บางส่วนออกจาก อุทยานฯ เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ

มติครม. เห็นชอบ เพิกถอนพื้นที่ “เขาพระวิหาร” บางส่วนออกจาก อุทยานแห่งชาติฯ เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน จุน้ำได้มากถึง 6 ล้านลูกบาศก์เมตรบรรเทาอถทกภัยพื้นีที่ในจ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบ เพิกถอน พื้นที่อุทยานแห่งชาติ “เขาพระวิหาร” บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ 51 ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี 

หลังจากนี้จะแจ้งให้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่ส่วนที่จะก่อสร้างต่อไป

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร บรรเทาอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำ รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนให้ประชาชนตามลำน้ำในพื้นที่อำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น อำเภอนาจะหลวย อำเภอเดชอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกช่วงฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่ ส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งประมาณ 1,500 ไร่ และยังเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อการประมงของประชาชนได้ด้วย

น.ส.ไตรศุลี ระบุว่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากความแห้งแล้งเนื่องจากฝนแล้งในตำบลโชง และตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในเขตอีสานตอนล่าง บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อดำเนินการจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน มีปริมาณน้ำรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยด้านท้ายน้ำที่จะเกิดขึ้นในฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s