องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย จัด ‘โครงการอบรมไขอาชีพรวยได้ด้วย 2 มือ’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/681229

องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย จัด 'โครงการอบรมไขอาชีพรวยได้ด้วย 2 มือ'

องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย จัด ‘โครงการอบรมไขอาชีพรวยได้ด้วย 2 มือ’

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565, 11.57 น.

นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมไขอาชีพรวยได้ด้วย 2 มือ” ณ ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น 2 กระทรวงมหาดไทย

นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เผยว่า  “สำหรับการจัดงาน อบรมไขอาชีพรวยได้ด้วย 2 มือ ในครั้งนี้นั้น ดำเนินการภายใต้โครงการนายประหยัด โดยได้จัดอบรมจำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเมี่ยงคำเสียบไม้ หลักสูตรซูชิเจ และหลักสูตรขนมบ้าบิ่น เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ซึ่งภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาถูก เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย”

“องค์การตลาดหวังว่าการจัดอบรมไขอาชีพรวยได้ด้วย 2 มือ ในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ทั้ง 3 หลักสูตรไปต่อยอดประกอบอาชีพหารายได้ให้กับตนเอง แต่หากต้องความรู้เพื่อต่อยอดในการขายของหรือต้องการพื้นที่ในการขายของสามารถสอบถามกับทางองค์การตลาด สำหรับโครงการ อบรมไขอาชีพรวยได้ด้วย 2 มือ ในอนาคตทางองค์การตลาดยังขยายผลเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมอีกมากมายเพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป” นายวิทยา กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s