‘เฉลิมชัย’สั่งกรมชลฯ จับตาสถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมรับมือฝน ช่วยเหลือพื้นที่ถูกท่วม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681136

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ระยะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง จึงสั่งการให้กรมชลประทาน เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด พิจารณาปรับลดหรือเพิ่มการระบายน้ำ ในอ่างเก็บน้ำ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ และกำชับให้จัดเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดัน ประจำจุดเสี่ยง ให้สามารถใช้งานได้ทันที พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำจุดประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานและพนังกันน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ หมั่นกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ กำหนด พร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจนกว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด

ด้านนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 49,320 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้อีก 26,769 ล้าน ลบ.ม.เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน13,643 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้อีก 11,228 ล้าน ลบ.ม.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s