นวัตกรรม ‘วิเคราะห์โรคผ่านฟิล์มเอกซเรย์’ ผลงาน ‘ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี’65

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681507

นวัตกรรม ‘วิเคราะห์โรคผ่านฟิล์มเอกซเรย์’  ผลงาน ‘ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี’65

นวัตกรรม ‘วิเคราะห์โรคผ่านฟิล์มเอกซเรย์’ ผลงาน ‘ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี’65

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นวัตกรรมการตรวจคัดกรองโรคผ่านรูปฟิล์มเอกซเรย์ “AI Chest 4All (DMS-TU) For Thai People” ผลงานจากความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ สถาบันทรวงอก โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจ

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. เปิดเผยว่า นวัตกรรม AI Chest 4All มีความแม่นยำในการตรวจคัดกรองโรคโดยเฉลี่ยทุกโรคกว่า 90% ปัจจุบันมีโรงพยาบาลกว่า 200 แห่ง ที่ใช้นวัตกรรมนี้ เพราะใช้งานได้ง่าย เพียงมีคอมพิวเตอร์สำหรับลงโปรแกรม และเครือข่ายอินเตอร์เนตก็สามารถใช้งานได้แล้ว เมื่อมีการเอกซเรย์ตรวจร่างกายและได้ภาพถ่ายเอกซเรย์แล้ว ก็จะถูกส่งต่อให้ยังปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะประมวลผลว่าภาพถ่ายเอกซเรย์นั้นมีความปกติหรือผิดปกติ กำลังเป็นโรคอะไร และรอยของโรคอยู่ตรงไหน หากรวมกับเวลาที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เนตไปสู่หน้าจอควบคุมเครื่องเอกซเรย์จะใช้เวลาประมาณ1 วินาที นอกจากนี้ AI Chest 4All ยังมีระบบการจัดคิวเพื่อให้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ในแต่ละ 1 วินาที จะสามารถรองรับได้หลายร้อยการใช้งานจากโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย รวมถึงยังสามารถขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นได้อีก และในอนาคตอันใกล้ทาง มธ.จะมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ด้านการเชื่อมต่อระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) กับ AI Chest 4All เพื่อให้ทาง สธ. สามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการช่วยเหลืองานด้านการแพทย์ของประเทศไทยได้

ทางด้าน รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในฐานะผู้คิดค้นกล่าวว่า นวัตกรรมนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณ์โรคที่คนไทยประสบบ่อย ได้แก่ วัณโรค มะเร็งปอด ความผิดปกติของหัวใจความผิดปกติภายในทรวงอก (Intra- Thoracic) รวมไปถึงการตรวจคัดกรองปอดอักเสบ (Pneumonia) อีกทั้งความผิดปกติภายนอกทรวงอก (Extra-thoracic) เช่น กระดูกผิดปกติ ฯลฯ ก่อนหน้านี้เราใช้ AI ในการมาบอกว่าตรงไหนที่น่าจะเป็นรอยโรค แต่ตอนนี้สามารถระบุได้เลยว่ารอยโรคอยู่ตรงไหนแม่นยำขึ้น และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น และในอนาคตจะมีการขยายผลเพื่อให้การตรวจคัดกรองครอบคลุมโรคมากยิ่งขึ้น เช่น CT scan สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางหลอดเลือดสมอง (Stroke)หรือ MRI ในเฉพาะส่วนของรังสี ฯลฯ อย่างไรก็ดียังมี Product ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ ที่กำลังพัฒนาอยู่ ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เกิดกับประชาชนมากที่สุด โดยให้สามารถใช้งานได้ฟรี เช่น โรคซึมเศร้า (Depression)อัลไซเมอร์ ฯลฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s