กยท.คุ้มครองอุบัติภัย ชาวสวนยางเพิ่ม30วัน จัดหาบริษัทประกันภัย ให้รองรับ1.42ล้านคน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681556

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายณกรณ์ ตรรกวิระพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง จัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท.กว่า 1.42 ล้านราย ให้ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม และถูกทำร้ายร่างกาย (โดยผู้เสียหายมิได้มีเจตนาให้เกิดขึ้น) สูงสุดรายละ 500,000 บาท รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดรายละ 250,000 บาท นอกจากนี้ กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ รายละ 30,000 บาท และ กยท.จะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาท อีกรายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ กยท.ได้ขยายความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กว่า 1.42 ล้านราย ต่อเนื่องอีก 30 วัน จากสิทธิ์เดิมที่หมดลงไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากคณะกรรมการ กยท.มีมติให้ประมูลใหม่ เนื่องจากวงเงินเกินกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และเพื่อใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องชาวสวนยางมากที่สุด อย่างไรก็ดี เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนหลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จะได้รับความคุ้มครองทันที ภายหลังกยท.จัดหาบริษัทจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มรอบใหม่แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างทำประกัน โดย กยท.จะเร่งดำเนินการให้โดยเร็ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s