กรมชลฯเพิ่มระบายน้ำ เตือนพื้นที่‘ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา’น้ำสูงขึ้น 0.3-0.5 เมตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681991

กรมชลฯเพิ่มระบายน้ำ เตือนพื้นที่‘ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา’น้ำสูงขึ้น 0.3-0.5 เมตร

กรมชลฯเพิ่มระบายน้ำ เตือนพื้นที่‘ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา’น้ำสูงขึ้น 0.3-0.5 เมตร

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565, 14.36 น.

กรมชลฯเพิ่มระบายน้ำ เตือนพื้นที่‘ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา’น้ำสูงขึ้น 0.3-0.5 เมตร

23 กันยายน 2565 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (23 กันยายน 2565) ว่า ที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,028 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.70 เมตร มีแนวโน้มลดลง ก่อนปริมาณน้ำนี้จะไหลไปรวมกับน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรัง และลำน้ำสาขา ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในอัตราประมาณ 1,989 ลบ.ม./วินาที

ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (24 กันยายน 2565) จะควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,200 ลบ.ม./วินาที จะส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.30 – 0.50 เมตร ในช่วงวันที่ 25-27 กันยายน 2565 บริเวณชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ได้แก่ คลองโผงเผง จ.อ่างทอง , คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา , อ.เสนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) , อ.อินทร์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี , อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ส่วนที่สถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,499 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทาน ได้ใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยในช่วงน้ำทะเลลงอย่างเต็มศักยภาพ

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง ที่พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที รวมถึงติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมา สำหรับเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ได้ใช้ระบบชลประทานนำเข้าคลองต่างๆ ทั้งด้านฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริหารจัดการน้ำตามศักยภาพของคลอง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s