กรมประมงคืนปูสู่ธรรมชาติ 1.3ล้านตัว ฟื้นฟูชายฝั่งบางขุนเทียน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681557

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนปูสู่ธรรมชาติ” โดยมี นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่วัดธรรมคุณาราม (หลวงพ่อเต่า) เขตบางขุนเทียน กทม.

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากร และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปูทะเล โดยกิจกรรมภายในงาน มีการปล่อยพันธุ์ปูทะเล 1.1 ล้านตัว และมอบพันธุ์ปูทะเลแก่ผู้แทนชุมชน 2 แสนตัว ให้แก่ผู้แทนชุมชน 12 แห่ง รวมกว่า 1.3 ล้านตัว เพื่อให้ประชาชนนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ด้านนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สำนักงานประมงพื้นที่ กทม.ได้มีการดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง (คืนปูสู่ธรรมชาติ) ในเขตบางขุนเทียน ตั้งแต่ปี 2564 โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเขตบางขุนเทียนเป็นเพียงเขตเดียวใน กทม.ที่มีความเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับอ่าวไทยยาวกว่า 5 กิโลเมตร มีลักษณะทางกายภาพเป็นป่าชายเลนมีสารอาหารอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน จากการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา พบว่าปัจจุบันทรัพยากรปูทะเลบริเวณชายฝั่งบางขุนเทียนมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ชาวประมงมีกว่า 500 ราย ได้รับประโยชน์จากการจับปูทะเลจากธรรมชาติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s