‘จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ’ คว้ารางวัลในวันเยาวชนแห่งชาติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/681843

'จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ' คว้ารางวัลในวันเยาวชนแห่งชาติ

‘จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ’ คว้ารางวัลในวันเยาวชนแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565, 18.31 น.

จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ อุปนายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย คว้ารางวัลในวันเยาวชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน 82 ราย และ 2565 จำนวน 51 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 133 ราย โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. และ นางจตุพร  โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมในพิธี

นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า “พิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดี มีความสามารถอันเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  2.กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  3.บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และ 4.องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน”

นายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ อุปนายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ผู้ได้รับรางวัล บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากๆ ที่กระทรวง พม.ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)ที่ได้พิจารณามอบรางวัลนี้ให้กับตน เป็นรางวัลพระราชทาน ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มาก ทำให้ตนเองรู้สึกปราบปลื้มมากๆ แม้ว่าตอนเป็นเยาวชนอยู่ก็เคยได้รับรางวัลพระราชทานนี้ในฐานะเยาวชนดีเด่นแห่งชาติมาแล้ว แต่ปีนี้ได้รับในฐานะบุคคลที่ทำงานด้านการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาต่อเนื่องมากว่า 23 ปี มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการมากวา 60 จังหวัดทั่วประเทศ และยังได้ขยายเครือข่ายไปยังเด็กเยาวชนใน 10 ประเทศอาเซียน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนไทย รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญที่จะทำให้ตนและบุคคลอื่นๆที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน มีกำลังใจและสานต่องานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป”

จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ เริ่มทำงานด้านการใช้สื่อเพื่อพัฒนาเด็ก ตั้งแต่เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ข่าวเด็กชื่อดังอย่าง จิ๋วแจ๋วเจาะโลก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และได้ร่วมพัฒนาโครงการศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ(สยช.) ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ(ประเทศไทย) และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น และได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ที่จัดอบรมนักข่าวเด็กเยาวชนมากว่า 23 ปี และมีเด็กเยาวชนจากกว่า 60 จังหวัดเข้าร่วมอบรม รวมถึงได้ขยายเครือข่ายเป็นโครงการศูนย์ข่าวเยาวชนอาเซียนใน 10 ประเทศอาเซียนอีกด้วย ปัจจุบัน นอกจากทำข่าวเยาวชนแล้ว จุลภัควัฒน์ ยังเป็นผู้จัดละครซี่รี่ย์น้ำดีของไทย มีผลงานการผลิตละครซี่รี่ย์เช่น ละครซี่รี่ย์ 9 ตอน เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 เป็นต้น รวมถึงการผลิตสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ใน 4 ประเทศ , การผลิตสื่อเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต , การผลิตสื่อรณรงค์ยุติการล่วงละเมิดและความรุนแรงต่อสตรี และการผลิตสื่อเยาวชนรักประเทศไทย เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s