ปลัดเกษตรฯลงพื้นที่ มอบแนวทางทำงาน หน่วยงาน14จว.ใต้ ขับเคลื่อน3ด้านหลัก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681827

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ มอบแนวคิดการบริหารงานกระทรวงเกษตรฯ และตรวจราชการ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่สำนักงานชลประทานที่ 16 จ.สงขลา ว่ามุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนโยบาย “Agri challenge Next Normal 2022” ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร โดยการวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal)

สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานต้องดำเนินงานในเชิงบูรณาการภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัด จัดสรรให้ถูก” โดยขับเคลื่อนงานใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ภารกิจเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 2.ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร และ 3.วางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ ภาคการเกษตร จ.สงขลา มีพื้นที่ทำการเกษตรกระจายอยู่ในทั้ง 16 อำเภอ รวม 2,412,475 ไร่ คิดเป็น50.65% ของพื้นที่ทั้งหมด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมวลรวม 28,500 ล้านบาท/ปี โดยมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ยางพารา ปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s