มูลนิธิสหชาติ เปิดศูนย์จิตอาสา ‘รักคุณเท่าช้าง’ ที่ป่าเด็ง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/681564

มูลนิธิสหชาติ เปิดศูนย์จิตอาสา 'รักคุณเท่าช้าง' ที่ป่าเด็ง

มูลนิธิสหชาติ เปิดศูนย์จิตอาสา ‘รักคุณเท่าช้าง’ ที่ป่าเด็ง

วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565, 19.06 น.

ป่าเด็ง – ป่าละอู เป็นพื้นที่เปราะบางระหว่างช้างกับคน ด้วยพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ของแก่งกระจาน เป็นถิ่นอาศัยดั้งเดิมของช้างนับร้อยตัว เมื่อคนต้องการพื้นที่ทำกินเพิ่มมากขึ้น แหล่งอาหารของช้างลดลง จึงเกิดปัญหาช้างรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรม การปะทะจึงเริ่มขึ้นและลุกลาม สูญเสียชีวิตทั้งช้างและคนมาอย่างต่อเนื่อง

กองทุนรักคุณเท่าช้าง ในมูลนิธิสหชาติ นำโดย พระชายกลาง อภิญาโณ ประธานมูลนิธิฯ จึงได้เลือกพื้นที่ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 200 ไร่ เพื่อปลูกพืชอาหารช้างประเภท หญ้า กล้วย อ้อย ไผ่ หวาย ทำโป่งเทียมทดแทนโป่งดินธรรมชาติ ให้ความรู้ชาวบ้านเรื่องธรรมชาติของช้าง ปลูกฝังความรัก ความเมตตา ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และความรู้ทางประวัติศาสตร์ จากการที่ช้างเป็น “สัตว์สร้างชาติและกู้ชาติ”

ศูนย์จิตอาสาฯ แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างกิจกรรมถาวรตราบใดที่ช้างไทยอาศัยอยู่

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s