ยุบ ศบค. เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผล 1 ตุลาคมนี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/530786

23 ก.ย. 2565

ยุบ ศบค. เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผล 1 ตุลาคมนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีมติ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยุบ ศบค. มีผล 1 ตุลาคมนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรักษาการ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีมติเห็นชอบยกเลิกประกาศการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรืรอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ส่งผลให้ศบค.มีอันต้องยุบเลิกไปด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามที่ประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ 22 กันยายน

การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้ต้องยุบ ศบค.ยุบหน่วยงานภายใต้ศบค. และคำสั่งต่างๆ ที่ออกโดย ศบค. ทั้งหมด และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม แต่มีกลไกรองรับคือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งเตรียมการมาเป็นลำดับไว้แล้ว โดยจะให้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่เดิมมีอยู่แล้ว แต่อาจต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการประชุมเมื่อวานนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของศปก.ศบค. ที่มี
พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s