สมชัย ถาม กกต. จัดการอย่างไร กับ ป้ายหาเสียงผิดระเบียบ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/530736

23 ก.ย. 2565

สมชัย ถาม กกต. จัดการอย่างไร กับ ป้ายหาเสียงผิดระเบียบ

อดีตกรรมการการเลือกตั้ง สมชัย ศรีสุทธิยากร คาใจ กกต. จะมีวิธีการจัดการอย่างไร ป้าย ที่แฝงการหาเสียง ขนาดใหญ่

อดีตกรรมการการเลือกตั้ง จี้ กกต. ตอบให้ชัด เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการหาเสียง 180 วัน ก่อนการเลือกตั้งที่ยังมีข้อสงสัย หลายประเด็น ก่อนการหารือระหว่าง กกต.กับพรรคการเมืองในวันนี้

หลังกกต. ออกแนวปฏิบัติเรื่องวิธีการหาเสียง ฉบับที่ 3 แล้วเมื่อวานนี้ (22 กันยายน 2565) มีสาระสำคัญคือ ให้การติดป้ายหาเสียงของผู้ประสงค์จะสมัคร ส.ส. ก่อนหน้าที่จะมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สามารถติดป้ายหาเสียง ตามขนาด จำนวน และสถานที่ ตามที่ กกต. หรือ ผอ. กกต. จังหวัด ประกาศในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

แปลว่า ใช้ขนาด จำนวน และ สถานที่ ติดป้าย ตามการเลือกตั้ง ปี 2562

ขนาดคือ 1.2×2.4 เมตร

จำนวน คือ ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตนั้น ๆ

สถานที่ ตามประกาศ ของ ผอ. กกต.จังหวัด ว่าที่ใดอนุญาตให้ติดได้

สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งคำถาม 3 ประเด็นว่า

ป้ายที่มีขนาดใหญ่กว่า จำนวนเกิน ติดในที่ที่ไม่ตรงประกาศ เช่น ป้ายของ ลุงป้อม ในภาคอีสาน ป้ายของ คุณสมคิด ที่เป็นบิลบอร์ดขนาดยักษ์ ต้องเอาลงหมดใช่ไหม

-เขตเลือกตั้งใหม่ มี 400 เขต ในขณะที่ปี 2562 มี 350 เขต จะยึดตามของเดิมได้อย่างไร

-ป้ายของราชการที่แฝงการหาเสียง มี่มีขนาดใหญ่โต เช่น ป้ายยินดีต้อนรับ รมต.ที่มาตรวจราชการ ป้ายแสดงผลงานของกระทรวง ที่มีรูป รมต. ของพรรคการเมือง ยิ้มหรา อ้างเป็นผลงานของตน จะถือเป็นป้ายหาเสียง หรือเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงหรือไม่

เมื่อวันที่ 19 กันยานที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา 180 วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร (ครบอายุสภาวันที่ 23 มีนาคม 2566) ที่กำหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

และต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึ่งมีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไว้ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s