อำนาจเจริญถก ผู้บริหารศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681824

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ.อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน” โดยมี พระครูภาวนากิจจาทรเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดอำนาจเจริญ วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ(ศพอ.) จำนวน 41 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และยังมีพิธีบายศรี สีสู่ขวัญ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ ที่วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ  

นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรม จ.อำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดประชุมครั้งนี้ ว่า สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับ วัดบ้านเก่าบ่อ จัดให้มีการประชุมขึ้นในครั้งนี้ เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ.อำนาจเจริญ ภายใต้บริบทของพื้นที่ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ของกรมการศาสนา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัฒนธรรม จ.อำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ จำนวน 41 แห่ง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมใน จ.อำนาจเจริญ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s