เกษตรฯถกหอการค้าไทย-จีน มุ่งขยายตลาด-พัฒนาส่งออก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681821

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเยี่ยมเยียนหอการค้าไทย-จีน ที่หอประชุมใหญ่ หอการค้าไทย-จีน ชั้น 9 อาคารไทย ซี.ซี.ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ว่าภาคการเกษตรของไทยเป็นอาชีพที่สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการเกษตร ทำให้มูลค่าสินค้าเกษตรมากขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรฯ มีความสัมพันธ์กับจีนอย่างต่อเนื่อง ต้องยอมรับว่าสินค้าเกษตรของไทยส่งออกไปจีนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผลไม้ของไทย จึงส่งเสริมให้เกษตรกรรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ ยังต้องพยายามขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอัตราการบริโภคของจีนยังมีอยู่สูงมาก หากสามารถกระจายไปมณฑลต่างๆ ได้ จะทำให้ไทยสามารถส่งออกได้มากขึ้นด้วย

ดร.เฉลิมชัยกล่าวยืนยันว่า หากสามารถดำเนินการสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเกษตรกรได้ ยินดีที่จะดำเนินการทันที ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสัมพันธ์กับภาคการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างมูลค่าการเกษตรทั้งระบบ ซึ่งเชื่อว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี และจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางธุรกิจที่ยังมีอนาคตไกล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s