เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมรณรงค์กิจกรรม Kick Off ‘ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/681704

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมรณรงค์กิจกรรม Kick Off 'ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี'

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมรณรงค์กิจกรรม Kick Off ‘ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี’

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565, 14.46 น.

ณัฐศมน  วงศ์กิตติพัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด เป็นผู้แทนบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดร่วมสนับสนุนกิจกรรม Kick Off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” เปิดโครงการ “หยุด ก่อนทางม้าลาย” ชะลอ จอด ให้คนข้ามถนน เพื่อปลุกจิตสำนึกผู้ขับขี่ยานพาหนะ หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถบนท้องถนน โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน,วิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม,สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา, สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , และชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน

จากสถิติ มีผู้เสียชีวิตจากการข้ามถนนกว่า400 คน ต่อปีซึ่งกว่าร้อยละ 90 เกิดจากผู้ขับขี่รถไม่หยุดรถบริเวณทางม้าลาย เพื่อลดปัญหาการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน เดอะมอลล์ กรุ๊ป เล็งเห็นถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ภายในห้างสรรพสินค้า ในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา พร้อมสนับสนุนผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกคันให้หยุดรถบริเวณทางม้าลาย และจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 30 กม./ ชม. ในเขตชุมชนอีกทั้งปลูกจิตสำนึกให้คนใช้ถนนข้ามถนนบริเวณทางม้าลายเท่านั้น เพื่อให้เกิดทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี ที่จะนำไปสู่การแก้ไขอุบัติเหตุจากการข้ามถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s