‘ไทยพร้อม APEC พร้อม’ เปิดตัว 9 คนดังร่วมรณรงค์ ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 THAILAND

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/681515

‘ไทยพร้อม APEC พร้อม’ เปิดตัว 9 คนดังร่วมรณรงค์  ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 THAILAND

‘ไทยพร้อม APEC พร้อม’ เปิดตัว 9 คนดังร่วมรณรงค์ ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 THAILAND

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ในฐานะที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ในปี 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ มีภารกิจในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมจากการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จึงจัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ไทยพร้อม APEC พร้อม” โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมเปิดตัว 9 คนดังจากหลากหลายสาขามาเป็นตัวแทนรณรงค์และประชาสัมพันธ์พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับผู้นำและเจ้าหน้าที่เขตเศรษฐกิจเอเปกที่จะเดินทางสู่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปกตลอดจนองค์กรภาครัฐ และเอกชนร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน2565 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯห้องแกรนด์บอลรูม 1-3

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ไทยพร้อม APEC พร้อม” มุ่งเน้นนำเสนอภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance.หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ไทยได้คำนึงถึงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปกในครั้งนี้ด้วย ตลอดจนนำเสนอผลสำเร็จตามผลงานสำคัญของรัฐบาล เพื่อแสดงถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยปี 2565 ผ่านการนำเสนอในกิจกรรมของงาน การแสดง วีดิทัศน์ และบูธสาธิต

ในโอกาสนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้เปิดตัวผู้แทนอย่างเป็นทางการในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ คมสันต์ แซ่ลี นักธุรกิจรุ่นใหม่เจ้าของผู้ก่อตั้ง Flash Express, เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดงและนางแบบ ที่มีจิตสาธารณะ, เชฟชุมพล แจ้งไพรทูตอาหารเพื่อความยั่งยืนคนแรกของโลกจากองค์การสหประชาชาติ, แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส Miss Universe Thailand 2021 นางงามที่สนับสนุนให้ผู้หญิงมีความงามแบบ Real Size Beauty, ทารีน่า โบเทส รองอันดับ 1 Miss Universe
Thailand 2021 เจ้าของโครงการช่วยเหลือคนยากไร้, ฐิติพันธ์ ทับทอง ศิลปินNFT ไทย, เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงผู้มี ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม, อุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้ง รีคัลท์ (Ricult) แพลตฟอร์มเพื่อสร้างสังคมการเกษตรที่ยั่งยืน และ ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ นักร้อง นักแต่งเพลงที่ให้ความสนใจเรื่องการจัดการขยะและของเสียอย่างยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ของไทยอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้าไปจนถึงวันกำหนดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้าน Soft power ของเยาวชน รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับรู้ ภูมิใจ และพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในครั้งนี้

เชฟชุมพล แจ้งไพร หนึ่งในตัวแทนการรณรงค์ ไทยพร้อม APEC พร้อม กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก ปัจจุบันหลายๆ ประเทศกำลังประสบวิกฤตการขาดแคลนอาหาร ในการประชุมผู้นำเอเปกครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสอีกครั้งที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และสินค้าด้านอาหารสู่ตลาดโลกซึ่งเราจะต้องให้นานาชาติได้เห็นว่า เรามีเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ไม่แพ้ใครในฐานะที่ตนเองก็รับหน้าที่ในการทำอาหารในงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ให้กับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุม เราก็ได้ใช้โอกาสนี้บ่งบอกถึงศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ซึ่งคอนเซ็ปต์การสร้างสรรค์อาหารมื้อพิเศษนี้ ภายใต้แนวคิดSustainability Thailand Sustainable Gastronomy เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยว่าเรามีวัตถุดิบอาหารมากมายโดยไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากไหนเลย และเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่นอกจากมอบรสชาติที่ยอดเยี่ยมแล้วเรายังใส่ใจถึงกระบวนการผลิตที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเหลือเป็นขยะหรือของเสีย Zero Waste, Zero Lose ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทย พร้อมที่จะเป็นครัวให้กับทุกเขตเศรษฐกิจในโลก

แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส Miss Universe Thailand 2021 ความคิดของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน แต่เราสามารถนำความแตกต่างนั้นมาร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ ซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้ มันเป็นการเพิ่มมุมมองใหม่ๆ มากกว่าที่เราจะมาแบ่งชายหรือหญิง ซึ่งในการประชุมผู้นำเอเปกครั้งนี้ก็มีส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิสตรี ความเท่าเทียม การสนับสนุนผู้หญิงให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะปัญหาเหล่านี้เราต้องร่วมมือ แม้ว่าอาจจะต้องยังมีการพูดกันในอีกหลายขั้นตอนกว่าจะไปถึงจุดหมาย แต่ก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่เกิดขึ้นแล้ว เหมือนกับการรณรงค์แคมเป็นReal Size Beauty เป็นสิ่งที่ตนเองทำอยู่ในทุกวัน ก็กล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆ จึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 ครั้งนี้ เพื่อแสดงความพร้อมของประเทศไทย และคนไทยด้วยกัน

ติดตามข่าวสารการจัดงานประชุม APEC 2022 Thailand ได้ทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ APEC2022.prd.go.th หรือทาง Facebook: APEC พร้อม ไทยพร้อม #APECพร้อมไทยพร้อม #APEC2022THAILAND

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ, ธนวัต ศิริกุล, อนุชา นาคาศัย และ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ, ธนวัต ศิริกุล, อนุชา นาคาศัย และ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด

เชฟชุมพล แจ้งไพร, เขมนิจ จามิกรณ์, คมสัน แซ่ลี, ทารีน่า โบเทส, แอนชิลี
สก๊อต-เคมมิส, ฐิติพันธ์ ทับทอง, ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, เข็มอัปสร
สิริสุขะ และ อุกฤษ อุณหเลขกะ

เชฟชุมพล แจ้งไพร, เขมนิจ จามิกรณ์, คมสัน แซ่ลี, ทารีน่า โบเทส, แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส, ฐิติพันธ์ ทับทอง, ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, เข็มอัปสร สิริสุขะ และ อุกฤษ อุณหเลขกะ

ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ 21 ประเทศร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ ไทยพร้อม APEC พร้อม

ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ 21 ประเทศร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ ไทยพร้อม APEC พร้อม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s