ไทยเบฟ คว้า 3 รางวัลใหญ่เวทีระดับอาเซียน HR Excellence Awards 2022

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/681512

ไทยเบฟ คว้า 3 รางวัลใหญ่เวทีระดับอาเซียน  HR Excellence Awards 2022

ไทยเบฟ คว้า 3 รางวัลใหญ่เวทีระดับอาเซียน HR Excellence Awards 2022

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คว้า 3 รางวัลใหญ่จากเวที HR Excellence Awards 2022 Thailand ประจำปี 2565 โดยมี ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ

3 รางวัลดังกล่าว ได้แก่ รางวัล Gold Awards ด้าน Excellence in COVID-19 Response ในฐานะองค์กรที่มีวิถีการทำงานแบบใหม่ ด้วยมาตรการปฏิบัติ และป้องกันให้กับพนักงานเพื่อรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รางวัล Gold Awards ด้าน Excellence in Learning and Development ความสำเร็จจากการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้พร้อมสำหรับการเติบโตในอาชีพ และพร้อมในการผลักดันไทยเบฟไปสู่ PASSION 2025 และเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนในระดับอาเซียน และ รางวัล Silver Awards ด้านสาขา Excellence in HR Innovation เป็นรางวัลที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาสายอาชีพแบบองค์รวม (Holistic & Intergraded Career Development) ปักธงองค์กรที่ให้ความใส่ใจ การดูแลพนักงานและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริหารบุคลากรของกลุ่มไทยเบฟให้ก้าวขึ้นเป็น ASEAN Best Employer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s