ก้าวสู่ปีที่ 9 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ‘มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ’ มอบทุนการศึกษา ต่อเติมความสุขและสร้างรอยยิ้ม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682051

ก้าวสู่ปีที่ 9 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ‘มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ’  มอบทุนการศึกษา ต่อเติมความสุขและสร้างรอยยิ้ม

ก้าวสู่ปีที่ 9 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ‘มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ’ มอบทุนการศึกษา ต่อเติมความสุขและสร้างรอยยิ้ม

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

การให้ที่ดีที่สุด คือ การ “ให้โอกาส” มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จึงได้สร้างสรรค์ “โลกกว้างแห่งโอกาส” ด้วยการมอบโอกาสในการเรียนรู้สู่พื้นที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”, “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” และ “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” นอกจากนี้ยังได้ร่วมส่งพลังและกำลังใจให้กับ แพทย์ พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และชุมชนต่างๆในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา สะท้อนถึงจุดยืนของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ที่พร้อมจะเคียงข้างทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสุขและสร้างเรื่องราวดีๆ ให้กับสังคม

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ที่ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ก่อตั้งและมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้น้องๆ ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรม“เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” กิจกรรมที่สร้างสรรค์โอกาสแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์ฟรีในโรงภาพยนตร์ทุกสาขาของเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งได้นำน้องๆ เข้าชมภาพยนตร์แล้ว 266,559 คน และนำผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 47,386 คน รวมทั้งสิ้น 313,945 คน รวมทั้งอีก 1 กิจกรรมที่เป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้เร่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อต่อเติมความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ กับกิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” โดยได้มอบทุนการศึกษาปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้กับน้องๆ 2 กลุ่มคือ กลุ่มน้องๆ ด้อยโอกาส 10 ทุน และกลุ่มน้องๆ พิการที่บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา อีก 10 ทุน สำหรับน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์และได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเรียงความถึงแรงบันดาลใจที่ได้จากภาพยนตร์ และได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาไปแล้วรวม 120 ทุน

ตลอดจน ได้จัดทำ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ปีละ10 โรงเรียน เพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ในการเรียนรู้เปิดโลกทัศน์ด้านความคิดและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดีๆ ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย ในระยะเวลา 5 ปีทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนไปแล้ว 53 โรงเรียน53 จังหวัด และในปีนี้ มูลนิธิฯ ยังเดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษาสำหรับ “กิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อีก 5 โรงเรียน 5 จังหวัด คือ จังหวัดสิงห์บุรี, อ่างทอง, พัทลุง, ระนอง และ ตาก โดยมีเป้าหมายจะส่งมอบให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” โบว์ลิ่งการกุศลและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้น้องๆ ซึ่งในทุกๆ ก้าวของมูลนิธิฯ ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความตั้งใจที่ “พร้อมเคียงข้าง…ทุกย่างก้าว” เพื่อสร้างเรื่องราวดีๆ ให้กับสังคม โดยได้มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ด้อยโอกาส10 ทุน และน้องๆ พิการที่บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาอีก 10 ทุน จากจังหวัดต่างๆ อาทิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จ.มุกดาหาร, โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จ.นครศรีธรรมราช, ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี, โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาแก้ว จ.สงขลาเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทและองค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมากที่ร่วมมอบโอกาสและเติมความสุขให้กับน้องๆคนพิการและผู้สูงอายุ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ ได้แก่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด,บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน), บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัด และ บริษัท แอลอีดี โปรเซ็นเตอร์ จำกัด มอบทีวี และ ชุด Home Cinema เพื่อสนับสนุนห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

ภายในงานได้รับเกียรติจาก วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ อรุโณชา ภาณุพันธุ์,คมกริช ศิริรัตน์ และ วิชญะ พูลวรลักษณ์มาร่วมโยนโบว์ลิ่งการกุศล ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ นอกจากนี้ยังมีติ๊กต๊อกเกอร์ชื่อดัง “น้องติวเตอร์ เยาวราช” ร่วมสร้างความสุขและเติมแรงบันดาลใจดีๆผ่านเสียงเพลง Feat. กับสองหนุ่มสุดฮอต คูเปอร์-ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา และ เชน-ณัชพล ชีวะปัญญา พร้อมด้วยทัพศิลปินดารา โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์, ไอซ์-อมีนา กูล, ทีม Miss Universe Thailand 2022 นิโคล กลัคสแมน, ณดาพัน แกมเงิน, พิมพิกาชื่นชูผล, ณิษฐกาณต์ อักษรวรรณ และนักแสดงจากสตรีเหล็กอคาเดมี 2022 ฯลฯ ที่มาร่วมมอบความบันเทิง สร้างความสุข สนุกและแจกของรางวัลพร้อมจำหน่ายของที่ระลึกและให้ลุ้นสนุกๆ กับซุ้มสอยดาว ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางมูลนิธิฯ จะนำไปใช้สร้างห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ให้น้องๆในพื้นที่ห่างไกลต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s