‘มนัญญา’มุ่งพัฒนาอ.ส.ค.องค์กรชั้นนำ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/684173

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ ผู้บริหารระดับสูง อ.ส.ค.ต้อนรับ โดย น.ส.มนัญญากล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารใหม่สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวอย่างสำคัญของ อ.ส.ค.ที่ชี้วัดให้เห็นถึงความมั่นคงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน อ.ส.ค.เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค หรือนมวัวแดงเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอยู่ทั่วประเทศ และได้พัฒนาตัวเองเป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนมที่ได้รับการยอมรับทั้งในและกลุ่มประเทศอาเซียน ครองสัดส่วนการจำหน่ายในตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ไม่ต่ำกว่าปีละ 9,000 ล้านบาท และ อ.ส.ค.มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

น.ส.มนัญญากล่าวต่อว่า จะเร่งขับเคลื่อนอ.ส.ค.ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งให้ยึดมั่นแนวทางตลาดสมัยใหม่ เช่น ตลาดระบบออนไลน์และเร่งปรับแผนส่งเสริมการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค เศรษฐกิจและสถานการณ์การแข่งขันมากขึ้น เพื่อรักษาส่วนแบ่งในตลาดและขยายอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คทั้งในและต่างประเทศในอนาคต รวมทั้งขับเคลื่อนองค์กรและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้มียอดจำหน่ายเติบโตอย่างมั่นคง ครองสัดส่วนในตลาดในประเทศแบบยั่งยืนก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย (Top of Mind) ได้ในไม่ช้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s