ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ สมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ‘พระพุทธเมตตา’ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/692268

ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ สมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม  ‘พระพุทธเมตตา’ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙

ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ สมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ‘พระพุทธเมตตา’ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ไปเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2565 ณ วัดเทพประทาน (อธิพร) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ให้แล้วเสร็จโดยเร็ววันโดยมี พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, อัญชลี ชวนิชย์ รองประธานจัดสร้างพระฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, อภินันท์ จันทรังษี พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยราชการต่างๆ ร่วมงานด้วย โดยได้รับปัจจัย ณ วัดงาน จำนวน ทั้งสิ้น 6,587,999.99 บาท

คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม (พระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธันดร) “พระพุทธเมตตา” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554 โดยเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทานพระเมตตาทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์การจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ซึ่งมี พระอาจารย์ธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน (อธิพร) ผู้ริเริ่มโครงการ เป็นที่ปรึกษาการจัดสร้างพระฯ

คณะกรรมการฯ ได้เริ่มตอกเสาเข็มต้นแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 และด้วยพระมหาบารมีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นผลให้มหาชนชาวไทยทั่วประเทศ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในประเทศต่างๆ มีจิตศรัทธามีส่วนร่วมในโอกาสพิเศษที่หาได้ยากยิ่งในงานมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์นี้ ส่งผลให้คณะกรรมการฯได้รับความสนับสนุนปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก คือ หน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 45 เมตร (สูงจากพื้นดิน) ทำด้วยนิลรัตนะทั้งองค์ และได้มีการตกแต่งประดับผิวองค์พระฯ เพิ่มเติมด้วยพลอยรัตนะ เพื่อให้งดงามสมพระเกียรติยิ่งขึ้น คาดว่าภายในต้นปีหน้าจะสร้างองค์พระเสร็จสมบูรณ์ และยังคงเหลือการสร้างอาคารฐานองค์พระให้สมบูรณ์ในกลางปีหน้าจากนั้นจะได้มีการสมโภชฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554, เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบอายุพระพุทธศาสนา เพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติ, เพื่อให้พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เป็นอนุสรณ์สถิตอยู่คู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ปี 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดสร้างเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล และเพื่อให้เป็นสมบัติของประเทศและชาวโลก

การจัดสร้างพระพุทธรูปด้วย นิลรัตนะนี้ เชื่อกันว่า จักมีอานิสงส์สูงสุด คือ อสงไขยกัปป์ และการสร้างพระพุทธรูปด้วยวัตถุธาตุใดก็ตาม จัดว่าได้สะสมมหากุศลมหาบารมีให้เกิดขึ้น อันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพาน สมบัติ และพุทธสมบัติในกาลต่อไปเบื้องหน้าพุทธศาสนิกชนที่ประสงค์ร่วมถวายพระราชกุศลฯ ครั้งประวัติศาสตร์นี้ เชิญบริจาคเงินเข้าบัญชี วัดเทพประทาน ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทรศัพท์ไลน์ไอดี 085-1148900 ใบอนุโมทนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 20,000 บาท คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ จะจารึกนามของผู้บริจาคไว้ที่อาคารฐานพระฯ สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวนมาก จะได้รับการจารึกนามในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้คณะกรรมการฯขอเชิญเช่าบูชา พระสมเด็จองค์ปฐมจัดสร้างด้วยนิลบด ชนิดหน้าตักและพระพิมพ์ประดับตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในรัชกาลที่ 9 ปี 2554 เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ของที่ระลึกทุกเทศกาล ที่เป็นสิริมงคลยิ่งแก่ผู้รับและผู้ให้ เปิดให้เช่าบูชาด้วยระบบออนไลน์ คิวอาร์โค้ด
ที่แนบ หรือไลน์ไอดี @firstbuddha ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่วัดเทพประทาน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทุกวัน โทรศัพท์ 099-3215016 / 095-9632544 / 061-9231037

ประธานในพิธี กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน

ประธานในพิธี กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน

พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
ถวายผ้าไตรแด่พระอธิการ ธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาส
วัดเทพประทาน (อธิพร)

พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ถวายผ้าไตรแด่พระอธิการ ธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาส วัดเทพประทาน (อธิพร)

เสาหลักทั้ง 2 ท่าน พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและคณะผู้สนับสนุน ด้านหน้าองค์พระสมเด็จองค์ปฐม อาทิ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี,มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.จันทบุรี, กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการและเลขานุการ, พล.ร.ต.อุทาร คล้ายผึ้ง,
พรทิพย์ แฝงยงค์, ฐิพิชญ์ญา พุกผาสุข โกมารทัต, พล.ต.ต.ชาญ ชุณหวงศ์ และ ภัทริน วสันต์สิงห์ บุตรสาว

เสาหลักทั้ง 2 ท่าน พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและคณะผู้สนับสนุน ด้านหน้าองค์พระสมเด็จองค์ปฐม อาทิ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี,มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.จันทบุรี, กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการและเลขานุการ, พล.ร.ต.อุทาร คล้ายผึ้ง, พรทิพย์ แฝงยงค์, ฐิพิชญ์ญา พุกผาสุข โกมารทัต, พล.ต.ต.ชาญ ชุณหวงศ์ และ ภัทริน วสันต์สิงห์ บุตรสาว

ภาพแห่งความสำเร็จ ประธานในพิธี-ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้มีจิตศรัทธา
อาทิ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข, พล.อ.ต.หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง, พล.อ.อ.อิทธพร-นภาพ
ศุภวงศ์, อัญชลี ชวนิชย์, สมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, มนต์สิทธิ์
ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.จันทบุรี, อภินันท์ จันทรรังสี, พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริ, พล.อ.อ.ชากร ตะวันแจ้ง และ พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร

ภาพแห่งความสำเร็จ ประธานในพิธี-ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้มีจิตศรัทธา อาทิ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข, พล.อ.ต.หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง, พล.อ.อ.อิทธพร-นภาพ ศุภวงศ์, อัญชลี ชวนิชย์, สมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.จันทบุรี, อภินันท์ จันทรรังสี, พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริ, พล.อ.อ.ชากร ตะวันแจ้ง และ พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร

ประธานฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างและการจัดนิทรรศการถาวร

ประธานฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างและการจัดนิทรรศการถาวร

ประธานฯ รับมอบเงินจาก พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่สนับสนุนเงิน 50 ล้านบาท เป็นเจ้าภาพหลักรายแรก เมื่อปี 2557

ประธานฯ รับมอบเงินจาก พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่สนับสนุนเงิน 50 ล้านบาท เป็นเจ้าภาพหลักรายแรก เมื่อปี 2557

ประธานฯ รับมอบเงินจาก อภินันท์ จันทรังษี กรรมการฯ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จัดงานหลายครั้งเพื่อนำรายได้สนับสนุนฯ การจัดสร้างพระฯ

ประธานฯ รับมอบเงินจาก อภินันท์ จันทรังษี กรรมการฯ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จัดงานหลายครั้งเพื่อนำรายได้สนับสนุนฯ การจัดสร้างพระฯ

ประธานฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างและการจัดนิทรรศการถาวร

ประธานฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างและการจัดนิทรรศการถาวร

บันทึกแห่งความทรงจำ นภาพร ศุภวงศ์ ประธาน นำคณะชมรมสายใยแม่บ้านทหารอากาศ 30 คน มาร่วมบุญใหญ่

บันทึกแห่งความทรงจำ นภาพร ศุภวงศ์ ประธาน นำคณะชมรมสายใยแม่บ้านทหารอากาศ 30 คน มาร่วมบุญใหญ่

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จัดคณะจังหวัดจันทบุรี มาถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ
ตลอดงาน เป็นเวลาหลายปีต่อเนื่อง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จัดคณะจังหวัดจันทบุรี มาถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ ตลอดงาน เป็นเวลาหลายปีต่อเนื่อง

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ ประธานในพิธี ถวายสักการะพระราชจันทโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งถวายพระบูชา สมเด็จองค์ปฐม

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ ประธานในพิธี ถวายสักการะพระราชจันทโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งถวายพระบูชา สมเด็จองค์ปฐม

1 thought on “ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ สมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ‘พระพุทธเมตตา’ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙

  1. Pingback: ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ สมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ‘พระพุทธเมตตา’ ถวายเป็นพระราชกุศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s