ต้อนรับ 2 รอง ผอ.เขต

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/692560

ต้อนรับ 2 รอง ผอ.เขต

ต้อนรับ 2 รอง ผอ.เขต

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ) นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง และ นางนุชสรา ทองดอนคำ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผอ.อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s