ประชุมรัฐมนตรี “เอเปค” เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/536436

17 พ.ย. 2565

ประชุมรัฐมนตรี "เอเปค" เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว

จุรินทร์ – ดอน นำประชุม”รัฐมนตรี” เอเปค หวัง สามแนวทาง ของไทย ขับเคลื่อน การดำเนินการร่วมกันอย่างยั่งยืน ในอนาคต

เวทีประชุมรัฐมนตรี เอเปค นำโดย จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีเอเปคและผู้เข้าร่วมการประชุมในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ประจําปี 2022 (APEC Ministerial Meeting 2022: AMM) ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ที่ห้อง  Ballroom Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศประชุมรัฐมนตรี เอเปคบรรยากาศประชุมรัฐมนตรี เอเปค

จุรินทร์ กล่าวว่าไทยกําหนดหัวข้อหลักของการประชุมเอเปคปี ค.ศ. 2022 คือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์  เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) และไทยมีการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอดทั้งสามประเด็น

การขับเคลื่อนที่สําคัญในส่วนของหัวข้อหลัก Open. คือ การเปิดกว้างไปสู่ทุกโอกาสด้านการค้าการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนการจัดทํา FTA เอเชีย-แปซิฟิก (FTA-AP) โดยที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมา ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและบทบาทขององค์กรการค้าโลก (WTO) และการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2022 ที่สมาพันธรัฐสวิส ที่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังการประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะในหัวข้อการค้าการลงทุน จะเป็นการเปิดโอกาส ให้รัฐมนตรีเอเปคร่วมกันติดตามผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของเอเปคตลอดทั้งปี และกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของเอเปคที่รองรับสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วน ส่งเสริม การค้าการลงทุนที่เปิดกว้าง ยั่งยืน มีพลวัต และมีการเชื่อมโยงกัน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปคในปีนี้ จะนําไปสู่ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการทํางานในเอเปคที่สอดรับกับหัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ ซึ่งก็คือ  Open. Connect. Balance.  ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินการของเอเปคให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและส่งต่อให้กับที่ประชุมผู้นําฯ ในปีนี้ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s