มอบเงินกองทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/692561

มอบเงินกองทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

มอบเงินกองทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มอบเงินกองทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียน นายอภิรักษ์ เชื่อมาก บ้านเลขที่ 171 หมู่ 5 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจรั่ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s