ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 2 บริษัทเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/692559

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 2 บริษัทเอกชน  พัฒนาเทคโนโลยีผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 2 บริษัทเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) พร้อมด้วย นายหิรัญปกรณ์ ทองเหม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต โคโค่ อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด และนายณัฐฐาพล สุริยณครัมมญ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มนตราแมนเนจเมนท์ จำกัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตกัญชาทางการแพทย์ โดยมี ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. Mr.Lucas Bart Myer บริษัท ภูเก็ต โคโค่ อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด และนางสาวพัชรกันต์ สุริยณครัมมญ์ บริษัท มนตราแมนเนจเมนท์ จำกัด ลงนามเป็นพยาน

ศ.ดร.วรรณา กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับโลกได้รับการจัดอันดับโลกจาก World University Rankings โดย Times Higher Education อันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทยเป็นปีแรก ซึ่งเรื่องของการวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอนและการก้าวสู่อันดับโลกดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันกัญชาหรือกัญชง เป็นพืชที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ยกให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยมีภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนทำงานเพื่อตอบสนองนโยบาย และมหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรด้านการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเข้มแข็งทางด้านการเกษตร อาหาร การแพทย์เภสัช ไอที และอื่นๆ ซึ่งความพร้อมเหล่านี้สามารถสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

สำหรับการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน พัฒนางานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตกัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร ทั้งการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระบบปิด การสกัดกัญชาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบสารสกัดจากกัญชา การพัฒนายาที่มีกัญชาเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ตลอดจนเพื่อยกระดับสายพันธุ์กัญชาของไทยและผลผลิตจากสารสกัดกัญชาไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาด้วยกัน 3 ปี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s