สยามพิวรรธน์ จับมือ SCGC เดินหน้าองค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม มอบต้นไม้ให้กทม.ในแคมเปญ ‘Citizen of Earth by Siam Piwat’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/692473

สยามพิวรรธน์ จับมือ SCGC เดินหน้าองค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม  มอบต้นไม้ให้กทม.ในแคมเปญ ‘Citizen of Earth by Siam Piwat’

สยามพิวรรธน์ จับมือ SCGC เดินหน้าองค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม มอบต้นไม้ให้กทม.ในแคมเปญ ‘Citizen of Earth by Siam Piwat’

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เดินหน้าองค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบเชิงบวกด้วยการฟื้นฟูและส่งต่อโลกที่น่าอยู่ ผ่านแคมเปญ “Citizen of Earth by Siam Piwat” จับมือพันธมิตรอีโคซิสเต็ม SCGC มอบต้นไม้จากการทำกิจกรรม SIAM CENTER RUN FOREST RUN เปลี่ยนกิโลเมตรจากการวิ่งบนลู่วิ่งกลางสยามเซ็นเตอร์ ทุก 1 กิโลเมตร เป็นต้นไม้1 ต้น โดยมีเป้าหมาย 100,000 ต้นเพื่อปลูกในพื้นที่สาธารณะช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบและร่วมปลูกต้นไม้กับคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พันธมิตร พนักงานกรุงเทพมหานคร ณ สวนราชเทวีภิรมย์ เขตราชเทวี อีกทั้งร่วมมือกับ SCGC ในการรีไซเคิลถุงดำ
เพาะกล้าไม้เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรอย่างยั่งยืน

แคมเปญ “Citizen of Earth by Siam Piwat” กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ได้มีพันธกิจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่น่าอยู่ โดยเริ่มดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ ด้วยการจับมือกลุ่มพันธมิตรอีโคซิสเต็มทำกิจกรรมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จึงนำต้นไม้ จากการทำกิจกรรม SIAM CENTER RUN FOREST RUN ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.-10 ส.ค.ที่ผ่านมา จัดขึ้นโดยสยามเซ็นเตอร์ ร่วมกับเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (Virgin Active) เชิญชวนให้คนมาวิ่งบนลู่วิ่งกลางสยามเซ็นเตอร์ เปลี่ยนระยะทางทุก 1 กิโลเมตร เป็นต้นไม้ 1 ต้น ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งรวมระยะทาง 4,504 กิโลเมตร จึงเปลี่ยนเป็นต้นไม้จำนวน 4,504 ต้น มอบให้กับกรุงเทพมหานคร โดยได้ตั้งเป้าพันธกิจช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับคาร์บอนและเพิ่มออกซิเจนให้โลกด้วยการเชิญชวนพนักงาน พันธมิตรอีโคซิสเต็มภาครัฐและเอกชน ลูกค้า ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้น ช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในพื้นที่สาธารณะให้กับกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมมอบต้นไม้ปลูกต้นไม้ภายใต้แคมเปญ “Citizen of Earth by Siam Piwat” ครั้งนี้ กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ยังจับมือกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ที่ดำเนินงานภายใต้แนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนา Green Innovation ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเปลี่ยนขยะที่ไม่มีมูลค่า สู่สิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยการรีไซเคิลถุงดำจากการเพาะกล้าไม้ ให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ Post-Consumer Recycled Resin (PCR) เพื่อนำไปขึ้นรูปเป็นสิ่งของต่างๆ เช่น กระถางต้นไม้ ถังขยะ เป็นต้น ทั้งนี้ SCGC มีการเชื่อมโยงพาร์ทเนอร์ด้านต่างๆ ในห่วงโซ่ คุณค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed-loop Recycling) ช่วยส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายการรีไซเคิลแบบระบบปิดนี้ไปยังองค์กรอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสะสมในประเทศ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com / Facebook : scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@ : @scgnewschannel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s