แม็คโคร หนุนสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชวนอุดหนุน‘กระเช้าปีใหม่จากกระจูด’เพื่อรายได้ที่ยั่งยืนให้กลุ่มเปราะบาง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/692470

แม็คโคร หนุนสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ชวนอุดหนุน‘กระเช้าปีใหม่จากกระจูด’เพื่อรายได้ที่ยั่งยืนให้กลุ่มเปราะบาง

แม็คโคร หนุนสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชวนอุดหนุน‘กระเช้าปีใหม่จากกระจูด’เพื่อรายได้ที่ยั่งยืนให้กลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนต่างมองหากระเช้าสวยๆ นำไปใส่ผักผลไม้ หรือสิ่งของแทนใจตัวเลือกอย่าง กระเช้า ตะกร้าที่สานจากกระจูด วัสดุพื้นถิ่นจากภาคใต้ กลายเป็นที่สนใจ ด้วยเป็นงานฝีมือมีความละเอียด สะท้อนความใส่ใจในการเลือกสรร ที่ให้ความสำคัญกับวัสดุธรรมชาติ

แต่ กระเช้า ตะกร้ากระจูด ที่วางขายใน“แม็คโคร” มีความพิเศษและน่าสนใจ ด้วยเพราะผลงานเหล่านั้นมาจากฝีมือของ คนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการพัฒนาผลงานและทักษะอาชีพให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจน “แม็คโคร” เพิ่มการรับซื้อมากขึ้น จากที่ผลิตหลักร้อยใบเมื่อปีที่แล้วเพื่อวางจำหน่ายใน 20 สาขาปัจจุบันสมาชิกในศูนย์ ต่างขยันขันแข็ง แสดงฝีไม้ลายมือจักสานเต็มที่ เพื่อผลิตผลงานกว่า 3,000 ใบเพื่อไปวางจำหน่ายในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่าง แม็คโคร และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ผ่านโครงการ “แม็คโคร สร้างงาน สร้างอาชีพ” โดยให้สนับสนุนช่องทางจำหน่าย พัฒนามาตรฐานการผลิต แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตลาด เพื่อให้เกิดการผลิตที่ตรงความต้องการ กลายเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยกระเช้าและตะกร้ากระจูดเหล่านี้จะวางจำหน่ายในช่วงนี้เป็นต้นไป รองรับเทศกาลส่งมอบของขวัญในช่วงปีใหม่ โดยสมาชิกในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทุ่มเทสุดฝีมือเพื่อรังสรรค์ ผลิตภัณฑ์กระเช้า ตะกร้ากระจูด ให้แตกต่าง ทั้งในด้านรูปทรงของตะกร้าและกระเช้าที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก และยังได้นำ ผ้าปาเต๊ะ ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ มาตัดเย็บ ประดิษฐ์ ตกแต่ง เพิ่มความสวยงามโดดเด่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยมีทีมงานแม็คโครช่วยแนะนำสนับสนุน

ด้าน วาสนา พุมมา และ ฐิตา สำเภารอด สมาชิกศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีใจและภูมิใจมาก ที่ผลงานการสานกระเช้า ตะกร้าได้ถูกนำไปขาย ทำให้มีอาชีพและรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวและตนเอง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดยนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านการสนับสนุนผลงาน กระเช้า ตะกร้าจักสานจากกระจูด ในช่วงส่งมอบความสุขรับปีใหม่ ได้ที่ แม็คโคร ทุกสาขา และเฟรชแอทแม็คโคร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s