DPU จับมือ WORKPOINT ปั้นเด็กนิเทศ เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณภาพ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/692557

DPU จับมือ WORKPOINT ปั้นเด็กนิเทศ  เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณภาพ

DPU จับมือ WORKPOINT ปั้นเด็กนิเทศ เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานเครือข่ายสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมมือกับ บริษัท ไทยบรอดคาสติ้ง จำกัด (ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป) พัฒนาศักยภาพเด็กนิเทศศาสตร์สู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ ในครั้งนี้ ทำให้เด็กได้เรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพ โดยปัจจุบันนักศึกษาหลายคนอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และเป็นเจ้าของสื่อของตัวเอง การจับมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของนักศึกษาในการเรียนรู้ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อมุ่งสู่เส้นทางสายนี้เมื่อจบการศึกษา

ดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด เปิดเผยว่าความร่วมมือในโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการใหม่ พร้อมโอกาสแสดงผลงานในช่องบางพูนแคมปัส ซึ่งเป็นช่องยูทูบที่ได้รับความนิยมอย่างมากทางออนไลน์ อาทิ รับก่อนนาวยูซีมี่ ฯลฯ ในครั้งนี้บริษัทจะได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่แนวคิด ทัศนคติ วิธีการ เทรนด์ใหม่ๆ ในวงการสื่อปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ ที่ต้องการจะเดินในเส้นทางนี้ให้ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทำงานอย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น เพื่อนำสิ่งที่ได้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจนออกมาเป็นผลงานที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดและใช้งานจริงได้

สำหรับโครงการ “เล่นใหญ่Beyond Content Creators” นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานกับลูกค้าจริง ตลาดจริง และโจทย์จริง เป็นทั้งการอบรม (Workshop) ศึกษาดูงานและ การผลิตคอนเทนต์ สร้างสรรค์ผลงานจริง โดยเริ่มการสอนและจัดอบรมระหว่างวันที่ 16 มกราคม-14 พฤษภาคม 2566 โดยเมื่อจบโครงการผลงานที่ผลิตจะถูกนำไปเผยแพร่ทางช่องยูทูบบางพูนแคมปัส

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s