เบาหวานเป็นเรื่องต้องรู้ กับกิจกรรม ‘วันเบาหวานโลก 2565’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/692894

เบาหวานเป็นเรื่องต้องรู้  กับกิจกรรม  ‘วันเบาหวานโลก 2565’

เบาหวานเป็นเรื่องต้องรู้ กับกิจกรรม ‘วันเบาหวานโลก 2565’

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 15.35 น.

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ยังคงเดินหน้าภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและผู้ป่วยให้ดีขึ้น ล่าสุดจับมือ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย จัดงานวันเบาหวานโลกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “Access to Diabetes Care Education to Protect Tomorrow”  พรุ่งนี้ไม่สาย ถ้าเรารู้ทัน #ให้เบาหวานเป็นเรื่องต้องรู้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องในวันเบาหวานโลกซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมงานวันเบาหวานโลกภายใต้กรอบแนวคิดของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคเบาหวาน ที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสาธารณสุขระดับโลก

ข้อมูลจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation, IDF) ปี 2021 พบว่าจำนวนผู้ที่เป็นเบาหวานทั่วโลกทั้งหมด 537 ล้านคน ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 90 ล้านคน ซึ่งเปิดเผยโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ในระบบทะเบียน 3.2 ล้านคน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 แสนรายต่อปี ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสาธารณสุขเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต ฯลฯ

พญ. ลัคนา กาญจนกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ระบุว่า “บริษัทฯ ได้รณรงค์และให้ความสำคัญการสร้างความเข้าใจโรคเบาหวานรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ที่เป็นเบาหวานห่างไกลหรือชะลอภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาจากโรคเบาหวานได้ โดยสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดหัวข้อวันเบาหวานโลก Access to Diabetes Care” สำหรับการรณรงค์ในปี 2564-2566 ปีนี้นั้นมุ่งเน้นเรื่อง Education to Protect Tomorrow การสนับสนุนดังกล่าวทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีการจัดมาอย่างเนิ่นนาน ครั้งนี้ได้มุ่งเน้นความตระหนักรู้การเข้าใจอาหาร ฉลากโภชนาการ การออกกำลังกาย การรณรงค์ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เมื่อมีปัญหาด้านเบาหวานแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจ มีคุณประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานในการช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจและโรคไต จากพฤติกรรมสุขภาพที่ดีที่ช่วยการลดระดับน้ำตาลในเลือด และลดน้ำหนัก ซึ่งการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเบาหวานที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ”  

ภายในงานคึกคักไปด้วยบรรดาคนรักสุขภาพหลากหลายช่วงวัยที่ต่างพาเหรดเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยบูธให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานต่าง ๆ มากมาย อาทิ การเข้าถึงอาหารสุขภาพ และการออกกำลังกาย, นิทรรศการศิลปะเบาหวานเด็ก จัดแสดงภาพวาด ภาพถ่าย VDO รณรงค์เรื่อง Diabetes awareness, อาหารเพื่อสุขภาพ จำหน่ายพืชผักผลไม้ สินค้าปลอดสารพิษ, ประเมินความเสี่ยงเบาหวานด้วยตนเอง, ตรวจน้ำตาลในเลือดเจาะปลายนิ้ว, ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯ สร้างความประทับใจกันไปถ้วนหน้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s